หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยา Fluconazole 200 mg หากรับประทานต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งเป็นระยะเวลา6เดือนจะมีผลต่อระบบไตไหมคะ

ถามโดย ปิง เผยแพร่ตั้งแต่ 14/03/2024-18:05:56 -- 785 views
 

คำตอบ

Fluconazole ขับออกจากร่างกายผ่านทางไตเป็นหลัก โดยร้อยละ 80 ของยาจะถูกขับออกทางปัสสาวะในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลง (unchanged form) และร้อยละ 11 ของขนาดยาจะถูกขับออกในรูปที่เปลี่ยนแปลงสภาพ (metabolites) โดย fluconazole ไม่ได้ส่งผลให้เกิดพิษต่อไต อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง ยาส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์กล่าวคือ มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันระหว่างค่าครึ่งชีวิตของการกำจัดยา (elimination half-life) ที่เพิ่มขึ้นกับอัตราการขับออกของครีเอทินิน (creatinine clearance) ที่ลดลง ดังนั้นการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับลดขนาดยาลง ซึ่งการทำงานของไตบกพร่องสามารถดูจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การตรวจเพื่อประเมินการทำงานของไต เช่น ค่า eGFR BUN และ serum creatinine การตรวจดูการปนเปื้อนของโปรตีนอัลบูมิน หรือเม็ดเลือดในปัสสาวะ และการตรวจวัดปริมาณปัสสาวะเพื่อแบ่งระยะโรคไตวาย เป็นต้น ดังนั้นการรับประทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ควรติดตามค่าการทำงานของไตอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้การพิจารณาปรับเปลี่ยนขนาดยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

Reference:
1. Fluconazole. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): IBM Corporation; 2024 [cited 2024 May 8]. Available from: https://www-micromedexsolutions-com.ejournal.mahidol.ac.th/micromedex2/librarian/CS/DC28E1/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/EDD6C5/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=fluconazole&UserSearchTerm=fluconazole&SearchFilter=filterNone&navitem=searchALL#
2. Product Information: DIFLUCAN(R) oral tablets, oral suspension, intravenous infusion injection, fluconazole oral tablets, oral suspension, intravenous infusion injection. Roerig (per FDA), New York, NY, 2014.
3. Gounden V, Bhatt H, Jialal I. Renal Function Tests. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing Copyright © 2024, StatPearls Publishing LLC.; 2024.

Keywords:
fluconazole, ผลต่อไต

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้