หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ถาม-ตอบปัญหาเรื่องยาจากเภสัชกร


แสดงคำถามเฉพาะกลุ่มมะเร็ง
1. ยา methotrexate มี drug interaction กับ urinary alkalinizer เช่น sodium bicarbonate หรือไม่

รหัสคำถาม: 7815 ถามโดย: St เมื่อ: 11/06/2020-20:10:09
คำตอบ: เมโทเทร็กเซต (methotrexate) เป็นยากดภูมิคุ้มกันที่นำมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ และยังใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิด ยานี้เป็นกรดอ่อนและละลายน้ำได้ไม่ดี การใช้ยานี้ในขนาดสูงเช่นกรณีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง อาจทำให้เกิดการตกตะกอนของยาบริเวณไตและทำลายเนื้อเยื่อไต ซึ่งการทำปัสสาวะให้เป็นด่าง (โดยให้มีค่าพีเอชมากกว่า 7) ด้วย urinary alkalinizer เช่น โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) ร่วมกับการดื่มน้ำให้เพียงพอ จะ... อ่านแล้ว 180 ครั้ง
2. Etoposide หากใช้ยานี้ จะต้องคุมกำเนิดไปอีกเป็นระยะเวลาเท่าใด

รหัสคำถาม: 7627 ถามโดย: J เมื่อ: 10/06/2019-21:35:26
คำตอบ: การใช้ยา etoposide มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ระหว่างที่มีการใช้ยา Etoposide ควรมีการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาที่ใช้ยาและคุมกำเนิดต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย สำหรับผู้ชายที่เป็นคู่นอนของหญิงที่อาจตั้งครรภ์ได้ เมื่อใช้ยานี้ต้องมีการคุมกำเนิดเช่นเดียวกันตลอดช่วงเวลาที่ใช้ยาโดยใช้ถุงยางอนามัย และควรค... อ่านแล้ว 257 ครั้ง
3. กัญชาใช้รักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือ

รหัสคำถาม: 7422 ถามโดย: Vip เมื่อ: 15/06/2018-12:56:31
คำตอบ: กัญชา (cannabis) มีสารสำคัญอยู่หลายชนิด แม้มีการศึกษามากมายถึงฤทธิ์ของสารสำคัญในกัญชาและพบว่ามีฤทธิ์โดยตรงในการทำลายเซลล์มะเร็งหลายชนิดได้ในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่มีการศึกษาเพียงพอที่จะสนับสนุนถึงฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งในคน ดังนั้นขณะนี้กัญชารวมถึงสารสำคัญในกัญชาจึงไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็ง แต่มีการนำสารสำคัญในกัญชาชนิดที่สังเคราะห์ขึ้น (synthetic cannabinoids) มาใช้ลดอาการอาเจียนที่เก... อ่านแล้ว 1318 ครั้ง
4. อยากทราบว่าถ้าผู้ป่วยมะเร็งทานยา Tarceva ร่วมกับยาบำรุงตับได้หรือไมคะ

รหัสคำถาม: 7038 ถามโดย: ยุวดี สีอินทร เมื่อ: 29/01/2017-09:30:43
คำตอบ: Tarceva® มีตัวยาสำคัญคือ elrotinib ใช้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer (NSCLC) และมะเร็งตับอ่อน ส่วนยาที่มีข้อบ่งใช้ในโรคตับมีตัวยาสำคัญ เช่น silymarin และ phospholipids เป็นองค์ประกอบหลัก สำหรับข้อมูลการใช้ยาร่วมกันมีเพียงการศึกษาทางคลินิกโดยรับประทาน milk of thistle ที่มี silymarin 140 มก. ร่วมกับการให้ยาที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์คล้ายกับ Tarceva® (แต่ไม่มีข้อมูลการศ... อ่านแล้ว 1758 ครั้ง
5. ดิฉันเป็นมะเร็งเต้านม หลังจากผ่าตัด หมอให้ทานยา Tamoxifen (Nolvadex 20 mg) นาน 5 ปี ซึ่งจะทานครบ 5 ปีในวันที่ 5 พย. นี้ แต่ยังเหลือยาอีก 15 เม็ด อยากเรียนถามว่าควรทานยาต่อจนหมดหรือไม่คะ

รหัสคำถาม: 4143 ถามโดย: บุตรี เมื่อ: 04/11/2013-08:36:26
คำตอบ: Tamoxifen เป็นยาที่ใช้รักษามะเร็งเต้านม โดยทั่วไปแนะนำให้รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี แต่ในปี 2013 มีรายการการศึกษาประเภทวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ซึ่งผ่านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ รวบรวมการศึกษาที่มีการใช้ tamoxifen ในกรณีรักษามะเร็งเต้านมเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา tamoxifen เป็นระยะ 5 ปี กับกลุ่มที่ได้รับการขยายระยะเวลานานกว่า 5 ปี จำนวน 8 การศึกษา ผู้ป่วยรวมจำนวนทั้งสิ... อ่านแล้ว 7797 ครั้ง
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Last >> 


กรองคำถามตาม


กลุ่มทางเดินอาหาร (148) กลุ่มทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก (130) กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด (259) กลุ่มระบบประสาท (180) กลุ่มกล้ามเนื้อและข้อต่อ (123) กลุ่มภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ (346) กลุ่มฮอร์โมน (432) กลุ่มทางเดินปัสสาวะ (22) กลุ่มระบบสืบพันธุ์ (261) กลุ่มมะเร็ง (27) กลุ่มวิตามินและอาหารเสริม (190) กลุ่มผิวหนังและเครื่องสำอาง (175) กลุ่มอื่นๆ (196)

ตั้งคำถามใหม่


กำลังปรับปรุงระบบ งดให้บริการชั่วคราว


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล