หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Eculizumab ลดอาการ paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2547 -- อ่านแล้ว 4,141 ครั้ง
 
Eculizumab ลดอาการ hemolysis, hemoglobinuria รวมทั้งความต้องการถ่ายเลือด (transfusion) และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มี paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)

Eculizumab เป็น recombinant monoclonal antibody ที่ได้จากมนุษย์ใช้ลดอาการ PNH ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมเกี่ยวกับ gene ที่ควบคุมการสร้าง glycosylphosphatidylinositol (GPI)-protein สำหรับปกป้องการถูกทำลายของ cell เหล่านี้ซึ่งได้แก่ erythrocyte, platelet เป็นต้น จากการตอบสนองผ่าน complement system ในร่างกายทำให้เกิดอาการเช่น hemolysis, hemoglobinuria การออกฤทธิ์ขัดขวางการแยกตัวของ complement protein (C5) ของ eculizumab ลดการตอบสนองจาก complement system

Peter Hillmen และคณะได้ทำการศึกษานำร่องแบบ open label study ในผู้ป่วยที่มี PNH และจำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือด 11 รายโดยได้รับ eculizumab 600 mg ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน 4 สัปดาห์และ 900 mg ในสัปดาห์ถัดมาจากนั้นให้เป็น maintenance dose 900 mg สัปดาห์เว้นสัปดาห์ตลอดจนถึงสัปดาห์ที่ 12

ระดับ lactate dehydrogenase ซึ่งเป็น biochemical marker สำหรับการเกิด hemolysis โดยเฉลี่ยลดลงจาก 311 IU/titer ก่อนการรักษาเหลือ 594 IU/titer ในระหว่างการรักษา (P=0.002) ปริมาณ erythrocyte ชนิด PNH type III โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36.7 เป็นร้อยละ 59.2 ของปริมาณ erythrocyte ทั้งหมด (P=0.005) อัตราความต้องการถ่ายเลือดโดยเฉลี่ยลดลงจาก 2.1 เป็น 0.6 unit ต่อคนต่อเดือน

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้แก่ ภาวะด้านร่างกาย, อารมณ์และความจำหรือสถานภาพสุขภาพโดยรวม ตลอดจนอาการต่าง ๆ เช่น เมื่อยล้า, หายใจไม่สะดวกและนอนไม่หลับ เป็นต้นที่ทำการวัดโดย the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ-C30 พบว่าดีขึ้นเมื่อเทียบก่อนการรักษา

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้