หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Popular antibiotics ที่ใช้ในเด็ก: azithromycin

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2547 -- อ่านแล้ว 8,829 ครั้ง
 
Azithromycin เป็น antibiotics กลุ่ม macrolide ที่นิยมใช้รักษาโรคติดเชื้อทางหายใจในเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคคอหอยอักเสบ (pharyngitis) และโรคเยื่อหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (acute otitis media) ด้วยสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์เฉพาะตัวของ azirhromycin

Azithromycin มีความสามารถในการผ่านเข้าไปใน neutrophil และ macrophage ซึ่งมีบทบาทในการกำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งการสะสมของ azithromycin เองใน cell ดังกล่าวเป็นลักษณะพิเศษที่ทำให้มันมีฤทธิ์เหนือกว่า antibiotics ตัวอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการมีค่าครึ่งชีวิตการทำลายยาที่มากกว่า 50 ชั่วโมง (ในเด็ก)

การสะสมของ azithromycin ใน neutrophil นั้นขึ้นกับเวลา, ความเป็นกรด-ด่าง, อุณหภูมิ และไม่มีการอิ่มตัว

จะเกิดขึ้นใน cell ที่มีชีวิตเท่านั้นและจะไปสะสมอยู่ในบริเวณ lysosome ของ cell เมื่อเกิดกระบวนการ protonation ใน lysosome azithromycin ที่สะสมอยู่จะถูกปลดปล่อยออกมาภายนอก กระบวนการดังกล่าวนี้จะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดมากขึ้นถึง 4 เท่าในภาวะที่มีเชื้อโรคเมื่อเทียบภาวะที่ไม่มีเชื้อโรคในหลอดทดลอง นอกจากนี้การสะสมของ azithromycin ยังไม่ถูกรบกวนด้วย metabolic inhibitor

การใช้ azithromycin ในขนาดสูง-ระยะเวลาสั้นให้ผลลดปริมาณเชี้อโรคได้ดีเมื่อเทียบกับการให้ยาขนาดรวมทั้งหมดเท่ากันที่ยืดระยะเวลาที่นานกว่า ทั้งค่าร้อยละ 50 ของ effective dose (ED50) ใน murine perinotitis model ที่เพิ่มขึ้นและระดับ bacteria recovery ใน gerbil acute otitis media ที่ลดลงเมื่อยืดระยะเวลาการให้ azithromycin สำหรับฆ่าเชี้อ Haemophilus influenzae เป็นหลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของ azithromycin ในขนาดสูง-ระยะเวลาสั้นนั้น สามารถเพิ่ม clinical response ได้อย่างชัดเจน

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้