หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Memantine รักษา AD ที่ได้รับ donepezil

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2547 -- อ่านแล้ว 11,796 ครั้ง
 
Memantine ช่วยให้อาการผู้ป่วยที่เป้น alzheimer disease (AD) ที่ได้รับการรักษาด้วย donepezil ดีขึ้น

Memantine ได้รับการยอมรับจาก US FDA สำหรับการรักษาผู้ป่วย AD ขั้นปานกลางถึงรุนแรงใน เดือนตุลาคม ปี 2003 memantine จัดอยู่ในกลุ่มที่ออกฤทธิ์เป็น N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist ที่ไม่ได้แย่งจับ NMDA receptor กับสารสื่อประสาท NMDA และมีความสามารถในการจับ receptor ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง การใช้ memantine สำหรับการรักษา AD มีประสิทธิภาพในแบบ monotherapy และหากใช้ร่วมกับ cholinesterase inhibitor ซึ่งเป็นกลุ่มยารักษา AD ที่ทราบกันมานานแล้วอาจเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา AD มากขึ้น

Pierre N Tariot และคณะได้ทำการศึกษาแบบ double-blinded randomized placebo-controlled trial ในผู้ป่วย AD ที่มีอาการขั้นปานกลางถึงรุนแรงซึ่งได้รับการรักษาด้วย donepezil ในขนาดคงที่ 404 รายในช่วงปี 2001 ถึงปี 2002 โดยให้ผู้ป่วยรับยา memantine (5 ถึง 20 mg) ต่อวันหรือยาหลอกเป็นเวลา 24 สัปดาห์

เมื่อสิ้นสุดการศึกษามีผู้ป่วยอยู่ในการศึกษา 322 ราย (ร้อยละ 80) ซึ่งในกลุ่มที่รับ memantine (n=203) มีคะแนนจากการประเมินเกี่ยวกับความจำ, ความสามารถในการทำงานหรือการปฏิบัติตัวโดยรวมดีขึ้นเมื่อเทียบก่อนการรักษาแบบประเมินเหล่านี้ได้แก่ the Severe Impairment Battery (SIB), modified 19-item AD Coorperative Study Activities of Daily Living Inventory (ADCS-ADL19) รวมทั้ง Clinician’s Interview-Based Impression of Change Plus Caregiver Input (CIBIC-Plus), Neuropsychiatric Inventory และ the Behavioral Rating Scale for Geriatric Patient (BGP Care Dependency Subscale) เป็นต้น

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องหยุดการรักษาอันเนื่องมาจากอาการไม่พึงประสงค์จากยามีในกลุ่ม memantine 15 ราย (ร้อยละ 7.4) และจากยาหลอก 25 ราย (ร้อยละ 12.4) ตามลำดับ

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้