หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Coronary artery calcium score ช่วยทำนาย CHD risk

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน มกราคม ปี 2547 -- อ่านแล้ว 4,351 ครั้ง
 
Coronary artery calcium score (CACS) อาจมีประโยชน์ในการทำนายความเสี่ยงการเกิด coronary heart disease (CHD) ร่วมกับ Framingham risk score (FRS) ในผู้ที่ไม่สามารถจัดระดับความเสี่ยงได้ชัดเจน

เป็นที่ทราบกันดีสำหรับการใช้ FRS ทำนายความเสี่ยงต่อการเกิด CHD เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาป้องกันที่เหมาะสมของผู้ป่วย ในปัจจุบันมีการพัฒนา CACS สำหรับเป็นตัวช่วยเสริมการทำนายความเสี่ยงร่วมกับ FRS ซึ่งทำการวัดโดยใช้ computed tomography หรือการทำ CT scan

Philip Greenland และคณะได้ทำการศึกษาแบบ cohort study ในผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปซึ่งมี CHD risk factor อย่างน้อย 1 ปัจจัยและไม่มีอาการ CHD ผ่านการตรวจ CT scan ในช่วงปี 1991 ถึงปี 1992 ติดตามผลประเมิน CHD ปีละครั้งติดต่อกัน 8.5 ปีภายหลังการทำ CT scan มีผู้ร่วมการศึกษาที่มีผล CACS 1,312 รายจากทั้งหมด 1,461 ราย และในจำนวนนี้ผู้ถูกคัดออกจากการวิเคราะห์เป็นโรคเบาหวาน 84 รายและมี coronary event ก่อนการตรวจหา CACS รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลอีก 14 ราย

ในช่วงระหว่างการติดตามผลเฉลี่ย 7 ปี มีผู้ร่วมการศึกษาเสียชีวิตด้วย myocardial infarction (MI) หรือ CHD 84 ราย และจากสาเหตุอื่น 70 ราย มี 291 ราย (ร้อยละ28) เป็นผู้ที่มี FRS มากกว่าร้อยละ 20, 221 ราย (ร้อยละ21) เป็นผู้ที่มี CACS มากกว่า 300

กลุ่มที่มี FRS มากกว่าร้อยละ 20 มีความเสี่ยงที่ทำนายได้สำหรับการเกิด MI หรือ CHD 84 มกกว่ากลุ่มที่มี FRS น้อยกว่าร้อยละ 10 ถึง 14.3 เท่า (P=0.009) เช่นเดียวกับในกลุ่มที่มี CACS มากกว่า 300 มีความเสี่ยงที่ทำนายได้มากกว่ากลุ่มที่มี CACS เป็นศูนย์ถึง 3.9 เท่า (P<0.001) และเมื่อนำ CACS มาทำนายความเสี่ยงในกลุ่มที่ใช้ FRS พบว่าสามารถทำนายได้ในกลุ่มที่มี FRS มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป (P<0.001)

ค่า CACS ที่สูงจึงอาจนำไปใช้ทำนายความเสี่ยงร่วมกับ FRS ได้

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้