หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Valsartan plus captopril ใน complicated MI

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน ธันวาคม ปี 2546 -- อ่านแล้ว 2,750 ครั้ง
 
Valsartan มีประสิทธิภาพเทียบเท่า captopril ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อ cardiovascular event ภายหลังที่เป็น myocardial infarction (MI) การใช้ valsartan ร่วมกับ captopril เพิ่มอัตราการเกิด adverse event โดยที่ไม่ยืดเวลาชีวิต

Angiotensin-converting-enzyme (ACE) inhibitor เช่น captopril สามารถลด mortality และ cardiovascular morbidity ในผู้ป่วย MI ที่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ left ventricular systolic dysfunction, heart failure หรือทั้งสองอย่าง เป็นต้น การให้ angiotensin-receptor blocker ร่วมด้วยอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาดังกล่าว การค้นพบ angiotensin receptor บน cardiovascular system นั้นสนับสนุนการใช้ angiotensin-receptor blocker อาจช่วยเสริมฤทธิ์ ACE inhibitor ได้

Marc A Pfeffer และคณะ กลุ่มผู้ทำการศึกษา the Valsartan in Acute Myocardial Infarction (VALIANT) ศึกษาสมมติฐานดังกล่าวในผู้ป่วยที่ได้รับ conventional therapy ภายหลังการเกิด acute MI 0.5 ถึง 10 วัน รับการรักษาเสริมด้วย valsartan (4,909 ราย), valsartan plus captopril (4,885 ราย) และ captopril (4,909 ราย) การศึกษานี้แบบ double-blinded, randomzied trial

ระหว่างการติดตามผลเฉลี่ย 24.7 เดือน, ผู้ป่วยตายในกลุ่ม valsartan หรือ valsartan-captopril ไม่แตกต่างกับกลุ่ม captopril upper-limit one-sided 97.5 % confidence interval สำหรับการเปรียบเทียบกลุ่ม valsartan และกลุ่ม captopril นั้นยังอยู่ภายใน prespecified margin ของ noninferiority สำหรับ mortality (P=0.004) และ cardiovascular event composite end point ทั้ง fatal, nonfatal (P<0.001)

drug-related adverse event เกิดมากที่สุดในกลุ่ม valsartan-captopril ขณะที่ monotherapy, valsartan เกิด hypotension และ renal dysfunction ส่วน captopril เกิดอาการไอ, มีผื่นขึ้น และการรับรสเปลี่ยนไป เป็นอาการที่พบทั่ว ๆ ไป

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้