หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Artesunate เทียบกับ quinine ในการรักษาโรคมาลาเรีย falciparium กาญจนบุรี และตาก

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน ปี 2546 -- อ่านแล้ว 6,797 ครั้ง
 
Artesunate อนุพันธุ์ของ artemisinin ยาต้านมาลาเรียที่ใช้กันมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ร่วมกับยาต้านมาลาเรียตัวอื่น ๆ ในการรักษา severe falciparum malaria อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้ทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล (efficacy) artesunate ในประเทศไทยกับ quinine ซึ่งเป็นยาต้านมาลาเรียที่รู้จักกันดี แม้ปัจจุบันจะมีรายงานว่าประสิทธิผลของ quinine ลดลง แต่ไม่ได้ระบุว่าเพิ่มอันตรายในผู้ได้รับการรักษา

Newton PN และคณะจึงทำการศึกษาเปรียบเทียบยาทั้งสองในผู้ป่วยที่จังหวัดกาญจนบุรีและตาก 113 ราย เป็นการศึกษาแบบเปิดและมีการสุ่มพบว่า อัตราการตาย 12% ในกลุ่ม artesunate (n=59) และ 22% ในกลุ่ม quinine (n=54) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P=0.22) จากการวิเคราะห์โดย multiple logistic regression analysis พบระดับ lactate ในพลาสมา Glasgow Coma Scale score, ระดับ bilirubin ในซีรัมเป็น independent risk factor สำหรับการตาย coma recovery time ที่ระดับ lactate ในพลาสมากลับสู่ปกติคล้ายกัน แต่ parasite clearance time สั้นกว่าในกลุ่ม artesunate (P=0.019) อาการ hypoglycemia พบในกลุ่ม artesunate มากกว่าในกลุ่ม quinine (P=0.03)

ผู้ทำการศึกษาสนับสนุนประสิทธิผล artesunate อย่างน้อยเทียบเท่า quinine ในการรักษา severe malaria แต่ยังคงต้องรอการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ เพื่อดูอัตราการตายที่ลดลงในผู้ป่วยที่ได้ artesunate

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้