หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Paroxetine CR ลดอาการร้อนวูบวาบในสตรีวัยทอง

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน ปี 2546 -- อ่านแล้ว 4,956 ครั้ง
 
Hormone replacement therapy (HRT) ถือเป็นการรักษามาตรฐานสำหรับลด vasomotor symptom ของสตรีวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน (menopause) ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมจาก HRT เป็นข้อจำกัดที่สำคัญถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้ HRT มีรายงานบางฉบับกล่าวถึงการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า (antidepressant) กลุ่ม SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) เช่น venlafaxine, fluoxetine รวมทั้ง paroxetine อาจลดอาการร้อนวูบวาบจากภาวะ menopause ได้

การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า paroxetine แบบ immediate-release (20 mg ต่อวัน) ลด hot flash composite score 75% ในสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม ภายหลังได้รับยา 5 สัปดาห์ จึงมีการศึกษา paroxetine รูปแบบ control release สุ่มในสตรีวัยทองที่มีอาการร้อนวูบวาบเป็นประจำ และหยุดใช้ HRT อย่างน้อย 6 สัปดาห์ จำนวน 165 รายในสหรัฐอเมริกา ในขนาด 12.5 mg, 25 mg ต่อวัน และยาหลอกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ในช่วงปี 2000-2002 เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ทั้งกลุ่มได้รับ paroxetine CR 12.5 mg (n=51) และ 25 mg (n=58) สามารถลด hot flash composite score อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับตอนต้นการศึกษา และเมื่อคำนวณการลด hot flash composite score ของทั้ง 2 กลุ่มเทียบกับกลุ่มยาหลอก (n=56) พบว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยลดลง 4.7 เท่าในกลุ่มได้ paroxetine CR 25 mg (P=0.07) และ 3.6 เท่าในกลุ่มได้ paroxetine CR 12.5 mg

อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวไม่มีการเปรียบเทียบโดยตรงสำหรับอาการร่วมที่เกิดในช่วง menopause และมีสัดส่วนสตรีผิวดำและสตรีเชื้อสายเอเชียต่ำ ซึ่งกลุ่มสตรีดังกล่าวทั้ง 2 กลุ่มต่างมี menopausal symptom รุนแรง และรุนแรงมากในกลุ่มสตรีผิวดำ ประชากรกลุ่มนี้จะมีประโยชน์สำหรับเปรียบเทียบผลการรักษาได้มากกว่า

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้