หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใช้ ISABA อย่างน้อย 7 วันในผู้ป่วย COPD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน ปี 2546 -- อ่านแล้ว 2,073 ครั้ง
 
ISABA หรือ inhale short acting 2 agonist ยาขยายหลอดลม (bronchodilatior) ที่มีประสิทธิภาพและถูกแนะนำให้ใช้ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; COPD) เวลาที่มีอาการหรือใช้ทั้งในเวลาปกติระหว่างวัน รวมทั้งเวลาที่มีอาการด้วยเช่นกัน อาจใช้ร่วมกับยา bronchodilator ตัวอื่น ๆ เช่น ipratropium และ methylxanthine เป็นต้น

meta-analysis จาก 13 crossover randomised controlled trial ของ Ram FSF และ Sertini P พบว่าการใช้ ISABA อย่างน้อย 7 วันในผู้สูงอายุที่เป็น stable COPD ช่วยการทำงานของปอดหลังได้รับยาดีขึ้น โดยเพิ่ม FEV1 และ forced vital capacity (FVC) ทั้งในตอนเช้าและเย็น ดีขึ้นในช่วงที่ได้รับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังลดอาการหายใจลำบาก (breathlessness) และความเสี่ยงในการรักษาล้มเหลวอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 13 การศึกษา เป็นการศึกษาขนาดเล็ก จำนวนขนาดตัวอย่างเล็กและมีความลำเอียก (bias) ในบางการศึกษาจึงยากที่จะประเมินถึงประโยชน์ที่แท้จริงได้ อาจยังต้องการการศึกษาที่มีการออกแบบดีและขนาดตัวอย่างใหญ่ในอนาคต

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้