หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Naloxone ในทารกแรกเกิดที่สัมผัสยาระงับปวด opiate

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน ปี 2546 -- อ่านแล้ว 8,027 ครั้ง
 
Naloxone (opiod antagonist) ถูกแนะนำให้ใช้สำหรับการรักษา respiratory depression ในทารกแรกเกิดที่มารดาได้รับยาระงับปวด opiate ก่อนการคลอด โดย American Academy of Pediatric Comittee on Drug แนะนำให้ใช้สำหรับทารกที่ไม่สามารถเริ่มการหายใจและการถ่ายเทอากาศอาจเกิดจากการได้รับผลยาระงับปวด การใช้ naloxone อาจมีผลต่อสมองและอุปนิสัยของทารก

Mc Guire W, Fowlie PW จึงทำการรวบรวมการศึกษาการใช้ naloxone รักษา respiratory depression ในทารกที่มีภาวะดังกล่าว (meta-analysis) ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปี 2002 จากฐานข้อมูลต่าง ๆ พบว่ายังไม่สามารถสรุปถึงประโยชน์ในการใช้ naloxone จาก 9 การศึกษาที่เข้าเกณฑ์คัดเลือก ซึ่งเป็นการศึกษาขนาดเล็ก และไม่มีการคำนวณขนาดตัวอย่างที่มี power พอที่จะประเมินผลทางสถิติ primary outcome ไม่สามารถเจาะจงได้ กำหนดได้เพียงกว้าง ๆ คือ การถ่ายอากาศช่วย (assisted ventilation) หรือการเข้ารับการรักษาใน neonatal unit

อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรอการศึกษาใหม่เพื่อยืนยันถึงผลดีที่สำคัญทางคลินิกของการใช้ naloxone รักษา respiratory depression ในทารกแรกเกิดต่อไป

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้