หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรับชีวิตประจำวันป้องกัน CVD ในกลุ่ม prehypertension

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน ปี 2546 -- อ่านแล้ว 2,186 ครั้ง
 
ถามรายงานฉบับล่าสุดของ Joint National Committee (INC) สถาบัน National Heart Lung and Blood Instiute (NHLBI) ซึ่งเป็นฉบับที่ 7 ได้จัดลำดับความดันโลหิตใหม่ โดยกำหนดให้ช่วง systolic BP 120-139 mm Hg หรือ diastolic BP 80-90 mm Hg เป็นภาวะ prehypertension ถือว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน ในบางรายที่มีภาวะแทรกซ้อนที่มีความสูงเช่น หัวใจวาย, ภาวะหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย, เบาหวาน, โรคไตเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น จำเป็นต้องได้รับยาลดความดันโลหิตควบคู่ไปด้วย
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้