หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mycophenolate mofetil อาจป้องกัน clinical relapse ใน SLE

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ปี 2546 -- อ่านแล้ว 3,142 ครั้ง
 
ระดับ anti-ds DNA (double stranded DNA) ที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับการกลับซ้ำทางคลินิก (clinical relapse) ในผู้ป่วยโรค SLE (systemic lupus erythematosus) ที่มี autoantibodies ต่อ ds DNA ระดับ anti-ds DNA ที่สูงขึ้นและการกระตุ้น B และ T lymphocyte ที่เกิดมากขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาของโรค SLE มากขึ้น mycophenolate mofetil (MMF) เชื่อว่าสามารถลดระดับ anti-ds DNA และการกระตุ้น lymphocyte ลง ผ่านการยับยั้ง inosine 5-monophophate de hycrogenase (IMPDH) ใน de novo synthesis ของ guanosine

Bijl M และคณะได้ทำการศึกษาผลของ MMF 2,000 mg ต่อวันในผู้ป่วยโรค SLE ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีระดับ anti-ds DNA สูงมากผิดปกติ 10 ราย เทียบกับ historical control ที่ไม่ได้รับการรักษา แต่มีระดับ anti-dsDNA สูง 24 ราย ในการศึกษาก่อนหน้านี้พวกเขาติดตามเป็นระยะเวลา 6 เดือน ระดับ anti-ds DNA ลดลง (p < 0.001) สัมพันธ์กับการลดลงของภาวะการกระตุ้น CD19+ lymphocyte ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในภาวะกระตุ้น CD4+ หรือ CD8+lymphocyte และไม่เกิด clinical relapse ในกลุ่มที่ได้รับ MMF

การศึกษานี้เป็นการศึกษานำร่องเปิด (open pilot study) ทีมผู้ทำการศึกษาบอกถึงความจำกัดในกำหนดรูปแบบการศึกษาไม่สามารถทำเป็น randomized controlled study ได้ ขาดอาสาสมัครในกลุ่ม control ซึ่งไม่ได้รับการรักษา จึงใช้ “no treatment arm” ของการศึกษาก่อนหน้าแทน อาจไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ทีมผู้ทำการศึกษาสรุปถึงการใช้ MMF อาจมีประโยชน์กับผู้ป่วยโรค SLE ที่เสี่ยงต่อการเป็นกลับซ้ำของโรค

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้