หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Pneumococcal vaccine กับ recurrent otitis media ในเด็ก

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ปี 2546 -- อ่านแล้ว 2,681 ครั้ง
 
7-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) ถูกแนะนำให้ใช้สำหรับป้องกัน recurrent acute otitis media (AOM) ในทารก ซึ่งมีสาเหตุจาก pneumoccoci (streptococcus pneumoniae) โดย American Academy of Pediatric วัคซีนดังกล่าวให้เมื่อทารกอายุครบ 2, 4, 6 และ 12-15 เดือน แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงการให้วัคซีน PCV7 ในเด็กโตที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และเคยเป็น AOM มาก่อน Veenhoven R และคณะจึงได้ทำการศึกษาแบบ randomized double-blind โดยการให้วัคซีน PCV7 ตามด้วย 23-valent pneumococcal polysaccharide vacoine (PPSV23) ในเด็กอายุ 1-7 ปี 383 ราย ที่เป็น AOM ก่อนได้รับวัคซีนเปรียบเทียบกับการให้ hepatitis control vaccine (A หรือ B) ในเนเธอร์แลนด์ติดตามการเป็น AOM ซ้ำในช่วง 18 เดือนหลังจากได้รับวัคซีน พบว่าในกลุ่มที่ได้รับ pneumococcal vaccine (n=190) ไม่ลดการเกิด AOM เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ hepatitis control vaccine (n=193) intention-to-treat analysis : rate ratio 1.25, 95% CI 0.99-1.57 และ pneumococcal serotype ที่ตรวจจาก nasopharynageal swab หลังการให้วัคซีน พบว่า vaccine serotype ลดลงมาก แต่ non vaccine serotype กลับเพิ่มขึ้นมาแทน

ข้อมูลดังกล่าวไม่สนับสนุนการให้ pneumococcal conjugate vaccine สำหรับการป้องกัน AOM ในเด็กที่เคยเป็นมาก่อน และยังไม่เคยรับวัคซีน

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้