หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Topiramate ช่วยลดอาการติดสุรา

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน ปี 2546 -- อ่านแล้ว 7,578 ครั้ง
 
ยากันชัก topiramate อาจมีประโยชน์ในผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง (chronic alcoholism) โดยเชื่อว่ายาไปลดฤทธิ์ของ dopamine ที่บริเวณ mesocorticolimbic ของสมองภายหลังการดื่มแอลกอฮอล์และยังไปยับยั้งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยแอลกอฮอล์ที่ glutamate receptor

Johnson BA และคณะ จึงได้ทำการศึกษาในผู้ป่วย 150 ราย ในสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา topiramate 25-300 mg ต่อวัน (เพิ่มขนาดยาแบบขั้นบันได; escalating dose) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มได้รับการรักษาเพื่อกระตุ้น compliance ในการปฏิบัติตนเองเพื่อรักษาโรคนี้พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับการดื่มเหล้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับยา topiramate (n=75) เมื่อเทียบกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (n=75) จำนวนการดื่มต่อวันลดลง 2.88 เท่า จำนวนการดื่มต่อวันที่มีการดื่มลดลง 3.1 เท่า, จำนวนวันที่มีการดื่มปริมาณลดลง 27.6%, จำนวนวันที่งดการดื่มเพิ่มขึ้น 26.2%

นอกจากนี้ ปริมาณเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase ในพลาสมาและ obsessive compulsive drinking scale factor score ลดลงสัมพันธ์กับการดื่มที่ลดลงเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

ทีมผู้ทำการศึกษาระบุว่าขนาดยา topiramate 200 mg เริ่มมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาในการศึกษานี้ ขนาดยาที่ต่ำกว่านี้ อาจมีประสิทธิภาพได้หากได้รับตลอดการรักษา อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการศึกษานี้ไม่ต้องทำการงดการดื่มเหล้ามาก่อน เหมือนกับการศึกษาอื่น ๆ เนื่องจากการศึกษานี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่ดื่มเหล้า และพยายามที่จะงดการดื่มเหล้า อาจเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพในระดับปฐมภูมิได้

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้