หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ Metformin เป็นยาเดี่ยวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน กรกฎาคม ปี 2548 -- อ่านแล้ว 22,678 ครั้ง
 
Metformin ออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดโดยเพิ่ม insulin sensitivity ที่ตับและ peripheral tissue จึงลดการปล่อยกลูโคสออกจากตับและเพิ่มการใช้กลูโคสในร่างกาย นอกจากนี้ยายังช่วยลดระดับไขมันในเลือด และช่วยให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวคงที่หรือลดลง ทั้งยังลดการทำลาย blood vessel ในร่างกายด้วย

Cochrane review จาก 29 การศึกษา พบว่า metformin มีประสิทธิภาพดีเมื่อใช้เป็นยาเดี่ยวในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ทั้งยังช่วยเรื่องน้ำหนักตัวของผู้ที่อ้วนหรือมีน้ำหนัก ลดการเกิด stroke, heart attack และลดการตายได้ด้วย แต่ข้อมูลที่ได้นั้นไม่ได้เปรียบเทียบ metformin กับยาตัวอื่นๆ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบโดยตรงระหว่าง metformin กับยาใหม่ๆ เช่น ยาในกลุ่ม sulphonylurea, thiazolidinedione, meglitinide และ alpha-glucosidase inhibitor แต่การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ metformin กับยาใหม่ๆ โดยดู primary outcome ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนว่า metformin มีผลเทียบเท่าหรือดีกว่ายาอื่นๆ เพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาล, ไขมัน และน้ำหนักตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีน้ำหนักตัวมากด้วย

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020