หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ มีอาการอย่างไรบ้าง และเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

ถามโดย อยากรู้จัง เผยแพร่ตั้งแต่ 02/08/2011-18:47:36 -- 258,822 views
 

คำตอบ

โพแทสเซียมเป็นอิเล็กโทรไลท์ที่อยู่ในร่างกาย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ภายในเซลล์ มีความสำคัญในการควบคุมการทำงานในหลายๆระบบของร่างกาย ได้แก่ ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ สมดุลกรด-ด่างในร่างกาย การหดตัวของกล้ามเนื้อ ลำไส้ การทำงานของระบบประสาท และควบคุมการทำงานของหัวใจให้เป็นปกติเนื่องจากโพแทสเซียมมีบทบาทในการเกิด action potential ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (hypokalemia) คือ การมีระดับโพแทสเซียมในเลือด น้อยกว่า 3.5 mEq/L (ค่าปกติ คือ 3.5-5.0 mEq/L) สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ คือ การสูญเสียโพแทสเซียมออกทางปัสสาวะและจากทางเดินอาหาร เช่น อาเจียน ท้องเสีย ภาวะการขาดสารอาหาร Alcoholism ภาวะที่มีฮอร์โมน aldosterone มาก ภาวะเลือดเป็นด่าง และภาวะไตวาย การได้รับยาบางชนิดที่มีผลทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ เช่น ยาขับปัสสาวะ กลุ่ม thiazide และ furosemide ยา amphotericin B เป็นต้น อาการที่พบจากการมีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ เช่น อ่อนเพลีย, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ท้องผูก, ตะคริว ถ้าภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำรุนแรงจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อการทำงานของระบบประสาท กล้ามเนื้อ โดยอาจทำให้เกิดอัมพาตชั่วคราว ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และหายใจลำบาก

Reference:
Pharmacotherapy Handbook
http://www.uptodate.com/contents/causes-of-hypokalemia#subscribeMessage

Keywords:
-

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้