หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยา 4 ตัวนี้สามารถให้ยาร่วมกันได้มั้ยคะและแต่ละตัวต้องผสมกับอะไร 1.Adrenalin inj. 2.Norepinephrine inj + D5W 3.meropenem inj 4.sodium bicarbonate inj.

ถามโดย คุณแพรว เผยแพร่ตั้งแต่ 12/02/2024-20:48:02 -- 711 views
 

คำตอบ

สำหรับ adrenaline และ norepinephrine แนะนำให้ผสมใน Dextrose 5% (D5W) หรือ 0.9% sodium chloride (normal saline solution; NSS) (ความคงตัว 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25 oC) ขณะที่ meropenem แนะนำให้ผสมใน NSS (ความคงตัว 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25 oC) หรือ D5W (ความคงตัว 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25 oC) และ sodium bicarbonate สามารถผสมได้ทั้งใน NSS, D5W และ Ringer’s injection ยาทั้ง 4 ชนิด สามารถให้ในเวลาเดียวกันได้ แต่ต้องพิจารณาวิธีการบริหาร โดยจากการตรวจสอบความเข้ากันได้ของยาพบว่า norepinephrine และ meropenem เข้ากันได้ในการบริหารยาแบบ y-site แต่โดยทั่วไปไม่ควรบริหารพร้อมกันเนื่องจากอัตราการให้ยาทั้งสองตัวอาจไม่เท่ากัน และอัตราการให้ยาของ norepinephrine ต้องปรับตามค่าความดันโลหิตและอาการข้างเคียงของผู้ป่วย รวมทั้งมีคำแนะนำให้บริหาร norepinephrine ผ่าน infusion pump ในขณะที่ sodium bicarbonate ไม่สามารถให้ร่วมกันได้กับทั้ง meropenem และ norepinephrine ให้บริหารแยกสายเท่านั้น [1] โดยการเลือกสารน้ำที่เหมาะสมในการละลายยา นอกจากพิจารณาความเข้ากันของสารน้ำและยา (compatibility) ควรพิจารณาถึงค่าทางห้องปฏิบัติการและอาการทางคลินิกของคนไข้ร่วมด้วย

Reference:
1. Lawrence A. Trissel, F.A.S.H.P. Handbook on injectable drugs. 15th ed. Bethesda, Maryland: American Society of Health-System Pharmacists®. Publishing; 2009.

Keywords:
adrenaline, norepinephrine, meropenem, sodium bicarbonate, iv compatibility

อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้