หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คลังข้อมูลยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของ อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลายท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ฉวี บุนนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ้นจี่ หวังวีระ รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ รองศาสตราจารย์ ธิดา นิงสานนท์ เมื่อแรกเริ่มคลังข้อมูลยาจัดเป็นโครงการเฉพาะกิจที่สิ้นสุดภายใน 5 ปี ตามระเบียบราชการในยุคนั้น ต่อมาในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2530 ถึง 2534) รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร ซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผนในขณะนั้นได้เสนอให้โครงการนี้เข้าเป็นหนึ่งในงานบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทำให้คลังข้อมูลยาเปลี่ยนสภาพจากโครงการเฉพาะกิจเป็นหนึ่งในหน่วยงานบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันคลังข้อมูลยายังคงยืนหยัดทำหน้าที่จัดทำข่าวยา สารคลังข้อมูลยา (บทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์) เกร็ดความรู้สู่ประชาชน และตอบปัญหาเรื่องยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการข้อมูลด้านยาที่ถูกต้องและมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและบุคลากรทางสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ ให้มากที่สุด

ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้