ข่าวรับสมัครงาน


ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขตพญาไท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739


ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี


ประเภทพนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
สมัครงานตำแหน่งนี้



มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 0 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


Public Knowledge Articles



View all articles

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2020
 

We use Cookies

This site uses cookies to personalise your experience and analyse site traffic. By Clicking ACCEPT or continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.