ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปี 2566 (สิงหาคม-ธันวาคม 2566) หรือฤดูใบไม้ผลิปี 2567 (มกราคม-พฤษภาคม 2567) รายละเอียดเพิ่มเติม https://th.usembassy.gov/th/global-undergraduate-exchange-program-2023-2024-th/ เผยแพร่ข่าววันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 659 ครั้งPublic Knowledge ArticlesView all articles

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2020
 

We use Cookies

This site uses cookies to personalise your experience and analyse site traffic. By Clicking ACCEPT or continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.