หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามค่ะ ในปัจจุบัน ยาที่มี drug interaction กับ fluoxetine เมื่อใช้ร่วมกัน แล้วทำให้เกิด serotonin syndrome มียาตัวไหนบ้างคะ

ถามโดย อติญา นารากุล เผยแพร่ตั้งแต่ 19/05/2023-13:18:20 -- 935 views
 

คำตอบ

ยาหลายชนิดสามารถเพิ่มระดับ serotonin เช่น ยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs: phenelzine, selegiline) ยากลุ่ม tricyclic antidepressants (TCAs: amitriptyline, nortriptyline) ยากลุ่ม triptans สำหรับรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน (lithium) ยาแก้ปวด (tramadol) ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs: sertraline, citalopram, escitalopram) และ serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs: duloxetine) รวมไปถึงสมุนไพร เช่น St. John’s Wort ซึ่งการใช้ fluoxetine ร่วมกับยาหรือสมุนไพรเหล่านี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงการเกิด serotonin syndrome ได้เช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่รับประทานยาในขนาดสูงหรือมีปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interaction) ที่เพิ่มระดับ serotonin ข้างต้น ดังนั้นหากมีการรับประทานยาเหล่านี้อยู่ควรตรวจสอบรายการยาเดิมหรือยาที่จะได้รับใหม่ หรือปรึกษาแพทย์-เภสัชกรเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาและป้องกันการเกิด drug interaction และ serotonin syndrome จากยาเหล่านี้ [1,2]

Reference:
(1) Mayo Clinic. Serotonin syndrome [Internet]. 2022 [cite 2023 May 30]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/serotonin-syndrome/symptoms-causes/syc-20354758
(2) Austin U. 7 Fluoxetine Interactions to Watch Out for [Internet]. 2022 [cite 2023 May 30]. Available from: https://www.goodrx.com/fluoxetine/interactions

Keywords:
fluoxetine, serotonergic, serotonin syndrome

ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้