หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

vitamin K 1 ในรูปแบบ oral form ที่ให้ในเด็กแรกเกิดใช้ได้เหมือนกับชนิดฉีดหรือไม่

ถามโดย ภก. เผยแพร่ตั้งแต่ 19/02/2004-10:06:52 -- 5,497 views
 

คำตอบ

ขณะนี้มีการใช้ vit K1 ในรูปแบบที่ให้ทางปาก (ชนิดหยด) แก่เด็กแรกเกิดเพื่อใช้ป้องกันภาวะ vit K deficiency bleedingได้โดยให้ประสิทธิภาพดีเทียบเท่าชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เช่นมีการให้ในขนาด 2 mg ทันทีหลังคลอดจากนั้นให้อีกเมื่อทากอายุได้ 4 ถึง 7 วัน และหากทารกนั้นได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ก็จะให้อีกครั้งหนึ่งเมื่อทารกอายุได้ 1 เดือน บางแห่งแนะนำให้ใช้ oral vit K ทุกสัปดาห์เป็นเวลานานถึง 3 เดือน
Reference:
1.http://www.gentlebirth.org/archive/vitktop.html

2.Hansen KN, Minousis M, Ebbesen F. Weekly oral vitamin K prophylaxis in Denmark. Acta Paediatr 2003;92(7):802-5
หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020