หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบว่ายา Roxithromycin ส่งผลต่อไตหรือค่า bilirubin ยังไงบ้างและมีฤทธิ์หรือกลไกการทำงานของยายังไงบ้างครับ

ถามโดย Big เผยแพร่ตั้งแต่ 04/02/2023-15:14:40 -- 916 views
 

คำตอบ

Roxithromycin เป็นยาปฏิชีวนะที่อยู่ในกลุ่ม macrolide ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างโปรตีนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย [1-2] โดยทั่วไปยาชนิดนี้มีความปลอดภัย จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าอาจพบการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน การเพิ่มขึ้นของค่า bilirubin หรือค่าเอนไซม์ตับอื่น ๆ ที่แสดงถึงการเกิดภาวะตับอักเสบจากยา roxithromycin ได้บ้างในผู้ป่วยบางราย อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวพบไม่บ่อย [3-5] ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง หรือปัสสาวะออกน้อยลง ควรหยุดรับประทานยาและรีบพบแพทย์เพื่อรับการประเมินหาสาเหตุอย่างเหมาะสมต่อไป

Reference:
1. คนาวรรณ พจนาคม, จันคนา บูรณะโอสถ. เภสัชเคมีของยาปฏิชีวนะกลุ่ม Macrolides. บทความฟื้นฟูวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์. 2547(4): 1-8.
2. Bryskier A. Roxithromycin: review of its antimicrobial activity. J Antimicrob Chemother. 1998;41 Suppl B:1-21.
3. Easton-Carter KL, Hardikar W, Smith AL. Possible roxithromycin-induced fulminant hepatic failure in a child. Pharmacotherapy. 2001;21(7):867-870.
4. Zhang MQ, Chen B, Zhang JP, Chen N, Liu CZ, Hu CQ. Liver toxicity of macrolide antibiotics in zebrafish. Toxicology. 2020;441:152501.
5. Akcay, A., Kanbay, M., Sezer, S., & Ozdemir, F. N. (2004). Acute renal failure and hepatotoxicity associated with roxithromycin. Ann Pharmacother, 38(4), 721–722.

Keywords:
roxithromycin, bilirubin, ยาปฏิชีวนะ, โรคไต

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้