หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Famotab,Mogesto-F,bacotan-Fc,Ulpracid(paphara) ยาพวกนี้กินร่วมกันได้มั้ยคะ

ถามโดย Ho เผยแพร่ตั้งแต่ 29/01/2023-20:40:24 -- 1,294 views
 

คำตอบ

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า Magesto-F และ Bacotan-Fc สามารถรับประทานร่วมกันได้ ไม่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา[1] แต่ทั้งนี้การออกฤทธิ์ของ Famotab ที่มีตัวยา famotidine กับ Ulpracid ที่มีตัวยา omeprazole สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารได้ทั้งคู่แต่ยับยั้งด้วยคนละกลไก โดยทั่วไปแล้วยาสองชนิดนี้แพทย์มักไม่จ่ายให้รับประทานร่วมกันตั้งแต่ต้นเนื่องจากหลักฐานสนับสนุนประโยชน์ยังไม่ชัดเจน ยกเว้นกรณีที่การใช้ยาชนิดเดียวไม่สามารถควบคุมอาการได้ ดังนั้นหากแพทย์เป็นผู้สั่งใช้ยาทั้ง 4 ชนิด สามารถพิจารณารับประทานร่วมกันได้ แต่หากยังไม่ได้รับการประเมินจากแพทย์แนะนำให้พบแพทย์ก่อนเพื่อให้มีการพิจารณาใช้ยาอย่างเหมาะสม[2-4]

Reference:
1. Famotidine, Hyoscine, Omeprazole drug interaction. Uptodate. 2023. [Internet]. [cited 2023 Jan 6]. Available from: https://www.uptodate.com/drug-interactions/?source=responsive_home#di-analyze
2. Terry Turner. Proton Pump Inhibitors (PPI) Interactions. Drugwatch. 2022. [Internet]. [cited 2023 Jan 8]. Available from: https://www.drugwatch.com/proton-pump-inhibitors/interactions/#:~:text=People%20should%20space%20out%20doses,before%20taking%20their%20next%20PPI.
3. Dublin S, Walker RL, Jackson ML, Nelson JC, Weiss NS, Jackson LA. Use of proton pump inhibitors and H2 blockers and risk of pneumonia in older adults: a population-based case-control study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2010;19(8):792-802.
4. Brian Staiger. Can You Take a H2 Blocker With a PPI (Proton Pump Inhibitor)?. 2019. [Internet]. [cited 2023 Jan 8]. Available from: https://walrus.com/questions/can-you-take-a-h2-blocker-with-a-ppi-proton-pump-inhibitor

Keywords:
Famotab, Magesto, Bacotan, Ulpracid

ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้