หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวียนศรีษะ รับประทานยา stugeron ครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่ทานต่อเนื่อง ขอสอยถามว่าการรับประทานยาถูกต้องหรือไม่ ข้อห้ามและผลกระทบของยาชนิดนี้

ถามโดย วิวัติ นพศิริวงศ์ เผยแพร่ตั้งแต่ 27/01/2023-10:31:30 -- 28,190 views
 

คำตอบ

Stugeron® เป็นชื่อการค้าของยา cinnarizine มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการเวียนศีรษะและความผิดปกติของการทรงตัว ป้องกันอาการเมารถเมาเรือ ขนาดยาที่แนะนำโดยทั่วไปในการรักษาอาการเวียนศีรษะ คือ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง [1] ซึ่งขนาดที่ใช้จะขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค อาการข้างเคียงที่พบได้ คือ น้ำหนักขึ้น คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม มีการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับ ควรระมัดระวังในผู้ที่มีการทำงานของตับบกพร่อง การใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ และในปริมาณที่สูง อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคล้ายผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เช่น ทำให้เดินได้ช้าลง ก้าวเดินผิดปกติ มือสั่น เป็นต้น [2] ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสัน ซึ่งอาการข้างเคียงมักหายได้เองเมื่อหยุดยา แต่ในบางรายอาการข้างเคียงอาจพบได้นาน และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นก่อนการใช้ cinnarizine ผู้ป่วยควรได้รับการประเมินความรุนแรงของอาการเวียนศีรษะ การคัดกรองว่าไม่มีข้อห้ามใช้ยา และประกอบกับอาการเวียนศีรษะนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน โรคของทางเดินประสาทและสมอง โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) หรืออาจเกิดได้จากยา เช่น ยาลดความดันโลหิตบางชนิด [3] ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ควรได้รับการจัดการควบคู่ไปด้วยเพื่อให้อาการเวียนศีรษะหายขาด ดังนั้นหากยังไม่ทราบสาเหตุของอาการเวียนศีรษะ หรือหากใช้ cinnarizine ไประยะหนึ่งแล้วและยังมีการกลับเป็นซ้ำบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการประเมินและการจัดการที่เหมาะสมต่อไป

Reference:
1. Cinnarizine. MIMS Thailand. [Cited 2023 Feb 1]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=Cinnarizine&mtype=brand
2. Cinnarizine. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): INM Corporation;2023. [Cited 2023 Feb 1]. Available from: www.micromedexsolutions.com. Subscription required to view.
3. ชบาไพร โพธิ์สุยะ, ภูริดา เวียนทอง. เวียนศีรษะ. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์. [อินเทอร์เน็ต]. 2563. [เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=773

Keywords:
cinnarizine, เวียนศีรษะ

ระบบประสาท

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้