หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถใช้ยาสอด Neo-Fenotran Forte ร่วมกับยาคุมกำเนิดแบบแผง ชนิด 28 เม็ด ได้ไหมคะ ยาสอดมีผลต่อประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดไหมคะ / ต้องเพิ่มการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์แบบอื่นร่วมด้วยไหมคะ

ถามโดย พลอยใส เผยแพร่ตั้งแต่ 22/01/2023-23:16:06 -- 4,083 views
 

คำตอบ

Neo-Penotran Forte® เป็นชื่อการค้าของยา metronidazole 750 mg ผสมกับ miconazole nitrate 200 mg เป็นยาเม็ดชนิดสอดในช่องคลอด มีข้อบ่งใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อปรสิตบางชนิดในช่องคลอด โดยการให้ metronidazole ทางช่องคลอด สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณร้อยละ 20 [1] และการให้ miconazole ทางช่องคลอด สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณร้อยละ 1.4 [2] ส่วนยาคุมกำเนิดชนิด 28 เม็ดมี 2 แบบด้วยกัน คือ ชนิดที่ประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจนผสมกับโปรเจสตินและชนิดที่มีแต่โปรเจสตินเดี่ยว จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่าการใช้ metronidazole และ miconazole ที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ Neo-Penotran Forte® มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน อย่างไรก็ตาม อาการตกขาวอาจเกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิด เช่น เชื้อรา (vulvovaginal candidiasis) แบคทีเรีย (bacterial vaginosis) หรือปรสิต (trichomoniasis) ซึ่งบางชนิดอาจติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ [3] ดังนั้น ในช่วงที่ยังใช้ยาเพื่อรักษาอาการ อาจพิจารณาหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือควรให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยร่วมด้วย

Reference:
1. Alper MM, Barwin BN, McLean WM, McGilveray IJ, Sved S. Systemic absorption of metronidazole by the vaginal route. Obstet Gynecol. 1985;65(6):781-4.
2. Daneshmend TK. Systemic absorption of miconazole from the vagina. J Antimicrob Chemother. 1986;18(4):507-11.
3. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2558.

Keywords:
ยาเม็ดสอดช่องคลอด, ยาคุมกำเนิด, ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด, ตกขาว

ระบบสืบพันธุ์ ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้