หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามการใช้ยาสอด เนื่องจากมีตกขาวผิดปกติ เลยใช้ยา Zalain 300 mg อยากสอบถามวิธีการใช้ ยานี้สามารถใช้ได้กี่วัน จำเป็นต้องสอดซ้ำหรือไม่

ถามโดย littlr เผยแพร่ตั้งแต่ 24/04/2020-16:09:24 -- 8,742 views
 

คำตอบ

ยาสอดช่องคลอด Zalain มีตัวยาสำคัญคือ sertaconazole nitrate ขนาด 300 มิลลิกรัม ใช้ในการรักษาอาการตกขาวที่เกิดจากเชื้อราแคนดิดา (vulvovaginal candidiasis) ยานี้ใช้สอดยาทางช่องคลอดเพียงครั้งเดียวก่อนนอน อาจสอดยาอีกครั้งหนึ่งหากยังมีอาการหลงเหลืออยู่หลังจากสอดครั้งแรกไปแล้ว 1-2 สัปดาห์ วิธีการใช้ยาเหน็บช่องคลอด มีขั้นตอนดังนี้ 1. ล้างมือให้สะอาด (หากจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำ ให้เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อน) 2. แกะฟรอยที่หุ้มเม็ดยาอยู่ แล้วนำเม็ดยาไปจุ่มน้ำประมาณ 1-2 วินาที เพื่อลดการระคายเคืองเวลาเหน็บยา 3. ท่าในการเหน็บยา คือ นอนหงาย หรือนั่งเอนตัวพิงกำแพง งอเข่าขึ้น แยกขาออก 4. ให้สอดเม็ดยาเข้าในช่องคลอด โดยให้ด้านแหลมเรียวของเม็ดยาเข้าไปก่อน แล้วสอดเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ 5. นอนนิ่งในท่าเดิมไม่น้อยกว่า 15 นาที Keywords: sertaconazole nitrate, ตกขาว, vulvovaginal candidiasis
Reference:
1. MIMS Thailand. 2020. Available from: https://www.mims.com/thailand/ drug/info/zalain
2. สภาเภสัชกรรม. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถนะร่วม) พ.ศ. 2562. นนทบุรี: เอช อาร์ พริ๊นช์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด; 2562
ระบบสืบพันธุ์ ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020