หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นซึมเศร้ากินยาฟลูออกซิติน คอลลาซิเพท ไมแอนเชอรีน อยู่ค่ะ และก็ฝังยาคุมกำเนิดใต้แขนอยู่ ทีนี้มีอาการคันปากช่องคลอดมีตกขาว จึงไปซื้อยานินาซอล อยากทราบว่ายานินาซอลมีผลกระทบกับอาการซึมเศร้าและลดประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดมั้ยคะ

ถามโดย นางสาวณิชาปวีณ์ คำศรี เผยแพร่ตั้งแต่ 22/01/2023-18:27:46 -- 215 views
 

คำตอบ

Ninazol® เป็นชื่อการค้าของยา ketoconazole (ยาต้านเชื้อรา) มีทั้งรูปแบบยารับประทานและยาใช้เฉพาะที่ [1] จากการสืบค้นข้อมูล ยังไม่พบรายงานว่า ketoconazole ทั้งสองรูปแบบมีผลลดประสิทธิภาพของยาซึมเศร้าทั้ง 3 ชนิด [2] แม้ว่า ketoconazole อาจมีผลเพิ่มระดับ clorazepate ในกระแสเลือด แต่ไม่ส่งผลลดประสิทธิภาพของการต้านอาการซึมเศร้า [3] ส่วนยาคุมกำเนิดแบบฝังมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ประกอบด้วย levonorgestrel และชนิดที่ประกอบด้วย etonogestrel ซึ่งเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์เลียนแบบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) [4] โดยยังไม่พบข้อมูลสนับสนุนการเกิดอันตรกิริยากันระหว่าง ketoconazole รูปแบบยาใช้เฉพาะที่กับยาคุมกำเนิดชนิดฝัง แต่พบว่า ketoconazole ชนิดรับประทานมีผลเพิ่มระดับ etonogestrel ในกระแสเลือดได้ ซึ่งไม่ส่งผลลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแต่อย่างใด [3] ทั้งนี้หากมีอาการตกขาวที่คาดว่าเกิดจากเชื้อรา (vulvovaginal candidiasis) แนะนำให้ใช้การรักษาด้วยยาเม็ดชนิดสอดช่องคลอด เนื่องจากยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อยและมีอันตรกิริยากับยาอื่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยาชนิดรับประทาน

Reference:
1. Ninazol. MIMS Thailand. [Cited 2023 Feb 13]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=ninazol&mtype=brand
2. Ketoconazole, fluoxetine, clorazepate, mianserin drug interaction. Uptodate. [Internet]. [cited 2023 Jan 13]. Available from: https://www.uptodate.com/drug-interactions/?source=responsive_home#di-analyze
3. Ketoconazole (Rx). Interactions. In: In Depth Answers [database on the Internet]. Greenwood Village (CO): INM Corporation;2023. [Cited 2023 Feb 15]. Available from: https://reference.medscape.com/drug/nizoral-ketoconazole-342592#3
4. ณภคดล พัฒนเสรี. ทางเลือกของการคุมกำเนิดที่นอกเหนือจากยารับประทาน. เกร็ดความรู้สู่ประชาชน. [อินเทอร์เน็ต]. 2564. [เข้าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=48

Keywords:
ยาซึมเศร้า, fluoxetine, clorazepate, mianserin, ยาคุมกำเนิดแบบฝัง, ketoconazole, การใช้ยาร่วมกัน

ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้