หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Amoxicillin ทานคู่กับ favipiravir ได้หรือไม่ มีอาการไอเจ็บคอทางรพ.ให้ทานamoxicillin แล้วพึ่งมาตรวจพบ ATK+

ถามโดย CK เผยแพร่ตั้งแต่ 19/06/2022-13:59:05 -- 2,310 views
 

คำตอบ

ขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลถึงผลกระทบต่อกันเมื่อใช้ amoxicillin (เป็นยารักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย) ร่วมกับ favipiravir (เป็นยารักษาโควิด-19) ข้อพิจารณามีดังนี้ ยา favipiravir มีฤทธิ์ยับยั้งตัวขนส่งยาบางชนิดรวมถึง OAT3 ซึ่งใช้ในการขับ amoxicillin ออกทางไต การยับยั้งดังกล่าวไม่ส่งผลกระต่อประสิทธิภาพของ amoxicillin นอกจากนี้ favipiravir มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์กลุ่ม CYP ได้เล็กน้อยซึ่งไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของ amoxicillin เช่นกัน ส่วน amoxicillin จากผลการศึกษาในหลอดทดลองพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP2C8 ได้บ้างแต่การเปลี่ยนแปลง favipiravir ไม่ได้ใช้เอนไซม์กลุ่ม CYP ดังนั้นข้อมูลขณะนี้ถือได้ว่ายังไม่พบถึงผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกันและกันเมื่อใช้ amoxicillin ร่วมกับ favipiravir

Reference:
1. Kumar D, Trivedi N. Disease-drug and drug-drug interaction in COVID-19: Risk and assessment. Biomed Pharmacother 2021. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111642.
2. Niwa T, Morimoto M, Hirai T, Hata T, Hayashi M, Imagawa Y. Effect of penicillin-based antibiotics, amoxicillin, ampicillin, and piperacillin, on drug-metabolizing activities of human hepatic cytochromes P450. J Toxicol Sci 2016;41(1):143-6.
3. COVID-19 drug interactions. https://www.covid19-druginteractions.org/checker

Keywords:
amoxicillin, favipiravir, drug interaction, ฟาวิพิราเวียร์

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้