หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนนี้ทานยาฆ่าเชื้อ (Darflox 100mg) อยู่ค่ะ แต่มีนัดต้องไปฉีดวัคซีนโควิทเข็ม 3 อยากทราบว่า สามารถไปฉีดได้ในขณะที่ยังทานยาฆ่าเชื้ออยู่ได้หรือไม่ค่ะ , และ ถ้าไม่ควรไปฉีด เราควรเลื่อนออกไปนานเท่าไรถึงเหมาะสมที่จะรับวัคซีนโควิทเข็ม 3 ค่ะ

ถามโดย BB เผยแพร่ตั้งแต่ 05/02/2022-22:39:42 -- 3,308 views
 

คำตอบ

Darflox 100mg ตัวยาสำคัญคือพรูลิฟลอกซาซิน (prulifloxacin) ปริมาณ 100 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยานี้หรือยาอื่นในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนกับวัคซีนโควิด-19 หากรับประทานยาพรูลิฟลอกซาซินอยู่แล้วสามารถรับประทานต่อไปได้จนครบจำนวน อย่างไรก็ตามหากมีการติดเชื้อเฉียบพลันหรือติดเชื้อรุนแรง (จนเป็นเหตุให้ใช้ยาดังกล่าว) หรือมีไข้สูง ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนรอจนอาการเจ็บป่วยหายไป แต่หากเป็นไม่รุนแรงและไม่มีไข้สามารถเข้ารับวัคซีนตามนัดได้ อ่านรายละเอียด คำเตือนและข้อแนะนำอื่น ๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้จากบทความเรื่อง “ผลไม่พึงประสงค์ของวัคซีนโควิด-19 และการเฝ้าระวัง” โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/581 และรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบระหว่างยาต่าง ๆ กับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/589

Reference:
1. Darflox (prulifloxacin). https://www.mims.com/thailand/drug/info/darflox?type=full
2. Contraindications and precautions: Canadian Immunization Guide, For health professionals. https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-2-vaccine-safety/page-3-contraindications-precautions-concerns.html.

Keywords:
prulifloxacin, fluoroquinolones, วัคซีนโควิด-19, ผลกระทบระหว่างยากับวัคซีนโควิด-19

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้