หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทานยา GPO-VIR T สามารถทานยา Diclofenac ได้ไหม

ถามโดย ตอง เผยแพร่ตั้งแต่ 23/10/2021-19:34:51 -- 203 views
 

คำตอบ

ยาจีพีโอ-เวียร์ ที (GPO-vir T) เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV) ชนิดเม็ดรวมซึ่งประกอบด้วยตัวยาสำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ เอฟาเวียเรนซ์ (efavirenz) 600 มิลลิกรัม, เอ็มตริไซตาบีน (emtricitabine) 200 มิลลิกรัม และเทโนโฟเวียร์ไดโซพร็อกซิลฟูมาเรต (tenofovir disoproxil fumarate) 300 มิลลิกรัม ซึ่งยาตำรับนี้ทำให้เกิดผลเสียต่อไตได้ ส่วนยาไดโคลฟีแนค (diclofenac) เป็นยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drug) ซึ่งใช้ในการบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบ ยาในกลุ่มนี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อไตแบบเฉียบพลันได้ โดยเฉพาะหากใช้ในขนาดสูงหรือใช้เป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ไดโคลฟีแนคโดยเฉพาะหากใช้ในขนาดสูงหรือใช้เป็นเวลานาน เนื่องจากอาจเพิ่มการเกิดพิษต่อไตจากยาจีพีโอ-เวียร์ ที

Reference:
1. MIMS online. Thailand: MIMS Thailand. GPO-vir T. Available from: https://www.mims.com/thailand/.
2. Lexicomp online. Lexicomp® drug Interactions. Waltham (MA): UpToDate, Inc.; 2021. Available from: https://online.lexi.com

Keywords:
diclofenac, efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil fumarate, drug interaction, ปฏิกิริยาระหว่างยา

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020