หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลังฉีดวัคซีน AztraZeneca ไปแล้ว 3 วัน ทานยา Cetirizine ไป 1 เม็ด จะมีผลให้ภูมิคุ้มกันของวัคซีนลดลงหรือไม่ครับ

ถามโดย ชัยวัฒน์ เผยแพร่ตั้งแต่ 21/10/2021-00:37:45 -- 864 views
 

คำตอบ

cetirizine เป็นยาต้านฮีสตามีนหรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า “ยาแก้แพ้” ใช้บรรเทาอาการจากโรคภูมิแพ้ เช่น อาการคัน น้ำมูกไหล จาม ลมพิษ จากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (product informaion) ของวัคซีนแอสทราเซเนกาพบว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างวัคซีนนี้กับยาอื่น และจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมไม่พบรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างวัคซีนดังกล่าวกับยา cetirizine นอกจากนี้ไม่พบว่าการรับประทานยานี้จะมีผลกระทบต่อฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนชนิดใดซึ่งรวมถึงวัคซีนแอสทราเซเนกา ดัวยเหตุนี้ภายหลังจากฉีดวัคซีนแอสทราเซเนกาสามารถรับประทาน cetirizine ได้หากจำเป็นต้องใช้ยานี้

Reference:
1. COVID-19 Vaccine AstraZeneca solution for injection. https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/pl-azd1222-en.pdf
2. AstraZeneca COVID-19 Vaccine (sars-cov-2 (covid-19) chadox1 vaccine, recombinant) interactions. https://www.drugs.com/drug-interactions/sars-cov-2-covid-19-chadox1-vaccine-recombinant,astrazeneca-covid-19-vaccine.html

Keywords:
cetirizine, AztraZeneca COVID-19 vaccine, ปฏิกิริยาระหว่างยา, วัคซีนโควิด-19, ยาต้านฮีสตามีน, ยาแก้แพ้

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020