หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะฉีดวันซีนแอสตร้าเซเนกา เป็นเข็มที่ 2 ในวัน 18 ตค. นี้ สามารถกินยา Amoxicillin 500mg ได้มั้ย จะเป็นอันตรายมั้ย

ถามโดย ธิชาพร เผยแพร่ตั้งแต่ 13/10/2021-23:49:20 -- 1,218 views
 

คำตอบ

ยา amoxicillin เป็นยาต้านแบคทีเรีย จากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (product informaion) ของวัคซีนแอสทราเซเนกาพบว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างวัคซีนนี้กับยาอื่นรวมถึง amoxicillin และจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมไม่พบรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างวัคซีนดังกล่าวกับยา amoxicillin นอกจากนี้ไม่พบว่าการรับประทาน amoxicillin จะมีผลกระทบต่อฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนชนิดใดซึ่งรวมถึงวัคซีนแอสทราเซเนกา ดังนั้นแม้รับประทาน amoxicillin อยู่ก่อน (รับประทานตามเวลาที่กำหนด) สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสทราเซเนกาได้ อย่างไรก็ตามหากการใช้ amoxicillin เพื่อรักษาการติดเชื้อที่เกิดรุนแรง หรือในวันที่จะฉีดมีไข้สูง ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน แต่หากมีการติดเชื้อเพียงเล็กน้อย หรือมีไข้ต่ำ ๆ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ "คำเตือนและข้อแนะนำอื่น ๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19" ได้จากบทความเรื่อง “ผลไม่พึงประสงค์ของวัคซีนโควิด-19 และการเฝ้าระวัง” โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/581

Reference:
1. COVID-19 Vaccine AstraZeneca solution for injection. https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/pl-azd1222-en.pdf
2. AstraZeneca COVID-19 Vaccine (sars-cov-2 (covid-19) chadox1 vaccine, recombinant) interactions. https://www.drugs.com/drug-interactions/sars-cov-2-covid-19-chadox1-vaccine-recombinant,astrazeneca-covid-19-vaccine.html

Keywords:
amoxicillin, ปฏิกิริยาระหว่างยา, วัคซีนโควิด-19

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020