หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Espogen ต่างจาก hemaplus อย่างไร

ถามโดย Watche เผยแพร่ตั้งแต่ 16/08/2021-03:20:54 -- 364 views
 

คำตอบ

Espogen และ Hema-plus เป็นชื่อการค้า มีตัวยาสำคัญชนิดเดียวกันคือ epoetin alfa (recombinant human erythropoietin α) ซึ่ง epoetin alfa เป็นผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่สังเคราะห์ขึ้น มีฤทธิ์เลียนแบบฮอร์โมนอีริโทรโพอิติน (erythropoietin) ในร่างกาย คือมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ยาทั้งสองนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เหมือนกัน คือใช้รักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและภาวะโลหิตจางจากการใช้ยาบางชนิด ให้ยาโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือให้เข้าหลอดเลือดดำ

Reference:
1. Esprogen®-package insert. https://www.mims.com/thailand/drug/info/espogen
2. Hema-plus®-package insert. https://www.mims.com/thailand/drug/info/hema-plus?type=full

Keywords:
epoetin alfa, erythropoietin, โรคไตวายเรื้อรัง

ฮอร์โมน อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020