หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากทำไมหมอสั่งยา senokot เป็นยาระบายไม่ใช่หรือครับ

ถามโดย บุญส่ง เผยแพร่ตั้งแต่ 09/04/2021-00:58:36 -- 80 views
 

คำตอบ

Senokot® เป็นยาระบาย ซึ่งใช้ในผู้ที่มีอาการท้องผูกหรือต้องการกำจัดสิ่งตกค้างในลำไส้ใหญ่เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคหรือการฉายรังสีที่อวัยวะบริเวณนั้น ท้องผูกเกิดจากหลายสาเหตุ นอกจากเรื่องอาหารที่รับประทานไม่เหมาะสมแล้ว ยาหลายชนิดรวมถึงยาบางชนิดที่ใช้รักษาโรคของต่อมลูกหมากและโรคบางอย่างรวมถึงโรคของต่อมลูกหมากด้วย อาจทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ ในทางกลับกันอาการท้องผูกทำให้ลำไส้ขยาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้โรคของต่อมลูกหมากมีอาการมากขึ้นก็เป็นไปได้ จึงมีการใช้ยาระบายในผู้ที่เป็นโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามแพทย์ผู้ให้การรักษาถึงสาเหตุของการสั่งจ่ายยาดังกล่าวได้โดยตรง [Keywords: โรคของต่อมลูกหมาก, ยาระบาย]
Reference:
1. SENNA Monographs. https://www.wellrx.com/senokot/monographs/
2. The electronic medicines compendium (emc). Senokot 7.5 mg/5 ml Syrup. https://www.medicines.org.uk/emc/product/5644/smpc#INDICATIONS
3. Leedahl DD, Vo PH, Maxson PM, Lovely JK. Benign prostatic hyperplasia implications for pharmacologic treatment and perioperative care. J Pharm Pract 2013; 26:52-8.
4. Enlarged prostate. A guide to diagnosis and treatment. https://prostatecanceruk.org/media/41599/enlarged_prostate_booklet.pdf
ทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020