หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทานยาแอมโลดิฟิน 5mg สามารถทานผักผลไม้หรือว่าดื่มชาสมุนไพรควบคู่ไปด้วยได้มั้ยครับ แล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรมั้ยครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย บาส เผยแพร่ตั้งแต่ 16/11/2020-11:03:01 -- 12,115 views
 

คำตอบ

ยาแอมโลดิพีน (amlodipine) ขนาด 5 มิลลิกรัม เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ ผลข้างเคียงที่อาจพบ เช่น ปวดศีรษะ, วิงเวียน, หน้ามืด, อาการบวมบริเวณข้อเท้าหรือขา จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยากับผัก ผลไม้ หรือชาสมุนไพร และไม่พบข้อห้ามในใช้ร่วมกันกับยา กรณีที่เกี่ยวกับน้ำเกรปฟรุต (grapefruit juice) ซึ่งได้จากส้มชนิดหนึ่งที่มีเปลือกหนานั้น น้ำผลไม้ดังกล่าวมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยาบางชนิด มีข้อมูลว่าการดื่มน้ำผลไม้ดังกล่าว 1 แก้ว (240 มิลลิลิตร) ร่วมกับการรับประทานแอมโลดิพีนขนาด 10 มิลลิกรัม ไม่มีผลต่อระดับแอมโลดิพีนในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการดื่มน้ำผลไม้ดังกล่าว (โดยเฉพาะหากดื่มปริมาณมาก) อาจมีผลต่อแอมโลดิพีนที่ในขนาดน้อยลง คือ 5 มิลลิกรัมก็เป็นไปได้ จึงควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อน ส่วนชาสมุนไพรที่ซึ่งมีพืชวัตถุดิบหลายอย่างเป็นส่วนผสมและไม่ทราบปริมาณที่ชัดเจน หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจดื่มคนละเวลากับการรับประทานยาและหลีกเลี่ยงการดื่มติดต่อกันเป็นเวลานาน [Keywords: แอมโลดิพีน, amlodipine, ปฏิกิริยาระหว่างยา]

Reference:
1. Amlodipine 5mg tablets - Patient information leaflet (PIL). emc; 2020. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.3478.pdf
2. Josefsson M, Zackrisson A, Ahlner J. Effect of grapefruit juice on the pharmacokinetics of amlodipine in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol 1996;51(2):189-93.
3. Al Disi SS, Anwar M, Eid AH. Anti-hypertensive herbs and their mechanisms of action: part I. Front in Pharmacol 2016. doi: 10.3389/fphar.2015.00323

Keywords:
-

หัวใจและหลอดเลือด วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020