หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาที่สามารถรับประทานยา Telfast ได้อย่างปลอดภัยควรจะประมาณไหน

ถามโดย เติมพงศ์ สุนทโรทก เผยแพร่ตั้งแต่ 19/07/2020-16:36:27 -- 40,869 views
 

คำตอบ

Telfast® มีตัวยาสำคัญคือ fexofenadine ใช้บรรเทาอาการแพ้จากโรคภูมิแพ้ เพื่อลดอาการน้ำมูกไหล น้ำตาไหล ไอ จาม คัดจมูก หรือมีผื่นคัน ขนาดยาที่แนะนำคือ ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือบางราย 180 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ควรรับประทานขนาดยาตามที่ได้รับคำแนะนำ อาการไม่พึงประสงค์ของยานี้ที่อาจพบ เช่น ปวดศีรษะ ง่วง เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนล้า ส่วนระยะเวลาที่ใช้ยาจะขึ้นกับอาการจากโรคภูมิแพ้ บางรายอาจต้องใช้เป็นเวลานาน มีการศึกษาการใช้ fexofenadine ขนาด 240 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 เดือน พบว่ามีอาการข้างเคียงไม่แตกต่างจากยาหลอก ซึ่งอาการข้างเคียงที่พบได้มากที่สุดคือ ปวดศีรษะ อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ใช้ยาต่างไปจากคำแนะนำ ในกรณีที่ต้องใช้ยาเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ให้การรักษา Keywords: fexofenadine, allergic rhinitis, เฟกโซเฟนาดีน, โรคภูมิแพ้

Reference:
1. Nathan R, Mason J, Bernstein D, Howland W, Kaiser H, Meltzer E, et al. Long-term tolerability of fexofenadine in healthy volunteers. Clin Drug Investig. 1999;18:317-28.
2. The electronic medicines compendium. Telfast 180mg film-coated tablets. 2019. Available from: https://www.medicines.org.uk/emc/product/6431

Keywords:
-

ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020