หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยา methotrexate มี drug interaction กับ urinary alkalinizer เช่น sodium bicarbonate หรือไม่

ถามโดย St เผยแพร่ตั้งแต่ 11/06/2020-20:10:09 -- 1,994 views
 

คำตอบ

เมโทเทร็กเซต (methotrexate) เป็นยากดภูมิคุ้มกันที่นำมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ และยังใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิด ยานี้เป็นกรดอ่อนและละลายน้ำได้ไม่ดี การใช้ยานี้ในขนาดสูงเช่นกรณีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง อาจทำให้เกิดการตกตะกอนของยาบริเวณไตและทำลายเนื้อเยื่อไต ซึ่งการทำปัสสาวะให้เป็นด่าง (โดยให้มีค่าพีเอชมากกว่า 7) ด้วย urinary alkalinizer เช่น โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) ร่วมกับการดื่มน้ำให้เพียงพอ จะเพิ่มการละลายและการขับเมโทเทร็กเซตออกทางปัสสาวะ จึงช่วยลดความเป็นพิษของเมโทเทร็กเซตที่มีต่อไต ในทางกลับกันต้องคำนึงว่าการใช้ยาทั้งสองชนิดนี้ร่วมกันอาจลดระดับยาเมโทเทร็กเซต ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาได้ กล่าวคือเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (drug interaction) กัน ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตเฉพาะเพื่อต้องการลดความเป็นพิษต่อไตจากเมโทเทร็กเซต Keywords: methotrexate, urinary alkalinizer, drug interaction, เมโทเทร็กเซต, โซเดียมไบคาร์บอเนต, ปฏิกิริยาระหว่างยา

Reference:
1. Howard SC, McCormick J, Pui CH, Buddington RK, Harvey RD. Preventing and managing toxicities of high-dose methotrexate. Oncologist 2016;21(12):1471-82.
2. Micromedex® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); ©1974- 2020. IBM Micromedex® Drug Ref [Methotrexate].
3. Sand TE, Jacobsen S. Effect of urine pH and flow on renal clearance of methotrexate. Eur J Clin Pharmacol 1981;19(6):453-6.

Keywords:
-

มะเร็ง ทางเดินปัสสาวะ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้