หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาถ้าทานยาทางจิตเวชตัว Prozac กับ Haldol อยู่สามารถทานอาการเสริม 5-HTP ร่วมด้วยได้ไหมคะ


รหัสคำถาม: 7812 ถามโดย: P (นักศึกษา) เมื่อ: 10/06/2020-13:41:06 -- อ่านแล้ว 171 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร

5-HTP หรือ 5-hydroxytryptophan เป็นกรดอะมิโนที่มีในธรรมชาติและร่างกายเราสร้างขึ้นได้ เป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาท (neurotransmitter) ชนิดหนึ่งคือซีโรโทนิน (serotonin) ที่มีบทบาทหลายอย่างในร่างกาย ยา Prozac เป็นชื่อการค้า ซึ่งมีตัวยาสำคัญคือ fluoxetine และ Haldol เป็นชื่อการค้า ซึ่งมีตัวยาสำคัญคือ haloperidol ทั้งสองชนิดเป็นยาที่ใช้ทางจิตเวช (และใช้ในโรคอื่นด้วย) จากการสืบค้นข้อมูลไม่พบรายงานการเกิดปฏิกิริยาต่อกันเมื่อใช้ 5-HTP ร่วมกับ haloperidol แต่ในกรณี fluoxetine ยานี้ออกฤทธิ์เพิ่มระดับซีโรโทนินจึงอาจเสริมฤทธิ์กันกับ 5-HTP ทำให้มีระดับซีโรโทนินสูงเกิน แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดได้น้อยแต่เป็นอันตรายมาก จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน

Keywords: fluoxetine, haloperidol, 5-HTP, 5-hydroxytryptophan, ซีโรโทนินสูงเกิน

อ้างอิงจาก:
1. Turner EH, Blackwell AD. 5-Hydroxytryptophan plus SSRIs for interferon-induced depression: synergistic mechanisms for normalizing synaptic serotonin. Med Hypotheses. 2005;65(1):138-44.
2. 5-HTP and fluoxetine drug interactions. Drugs.com. 2020. Available from: https://www.drugs.com/drug-interactions/5-htp-with-fluoxetine-1-10727-1115-0.html?professional=1

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล