หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้าเราทานยา ลีโวไทร็อกซีนโซเดียม แผงสีฟ้า 100 mcg (ยาฮอร์โมนไทรอยด์) เป็นเวลานาน เช่น ตลอดชีวิตจะมีผลข้างเคียงไหมคะ เกี่ยวกับระบบอวัยวะในร่างกายคะ

ถามโดย ... เผยแพร่ตั้งแต่ 27/09/2019-23:49:31 -- 3,040 views
 

คำตอบ

ยาลีโวไทร็อกซีนโซเดียม (levothyroxine sodium) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน จึงต้องใช้เป็นระยะเวลานานหรือใช้ตลอดชีวิต ยาทุกชนิดล้วนมีอาการไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้น ซึ่งยานี้อาจทำให้เกิดอาการกระวนกระวาย สั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความดันโลหิตสูง ใจสั่น นอนไม่หลับ ท้องเดิน เป็นต้น โดยทั่วไปอาการเหล่านี้ไม่รุนแรง ผู้ป่วยทนต่อการใช้ยาได้ดี อย่างไรก็ตามการใช้ยาเป็นเวลานานทำให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดลงได้ โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน นอกจากนี้ยังรบกวนการทำงานของตับ ตลอดจนอาจทำให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่เดิมมีอาการแย่ลง อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ยานี้แพทย์ผู้ให้การรักษาจะติดตามผลไม่พึงประสงค์ดังกล่าวโดยมีการตรวจร่างกายเป็นระยะ และหากผู้ป่วยมีความผิดปกติเกิดขึ้นสามารถพบแพทย์ผู้ให้การรักษาได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดหมาย ทั้งนี้ไม่ควรหยุดรับประทานยาด้วยตนเอง Keywords: levothyroxine sodium, ลีโวไทร็อกซีนโซเดียม, อาการไม่พึงประสงค์
Reference:
1. Abernethy DR, Arnold GJ, Azarnoff D, Bill RL, Boothe DM, Branch RA, et al., editors. Mosby’s drug consult. Missouri: Mosby Inc; 2007.
2. Kluwet W. Levothyroxine: Drug information. Uptodate. Available form: https://www.uptodate.com
3. Salerno M, Oliviero U, Lettiero T, Guardasole V, Mattiacci DM, Saldamarco L, et al. Long-term cardiovascular effects of levothyroxine therapy in young adults with congenital Hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:2486-91.
ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020