หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดิฉันเป็นเชื้อราที่ใบหน้าค่ะคุณหมอให้ยาทาclotrimazoleมาทา ดิฉันอยากทราบว่าจะสามารถทา skin care ตามหลังจากนั้นได้ไหมคะ

ถามโดย Maggie Sanverse เผยแพร่ตั้งแต่ 22/12/2017-23:15:19 -- 1,819 views
 

คำตอบ

การทายาบริเวณผิวหนัง ต้องการให้ตัวยาสำคัญไปออกฤทธิ์โดยตรงบริเวณชั้นผิวหนังที่เป็นโรคโดยไม่ผ่านการดูดซึมเข้าระบบในร่างกาย ซึ่งนอกเหนือจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และตัวยาสำคัญแล้ว ลักษณะของผิวหนังบริเวณที่ทา เช่น รอยโรค สิ่งปกคลุมผิวหนังทั้งก่อนและหลังทายา (รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง) ล้วนมีผลต่อการแทรกซึมของตัวยาสำคัญได้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แนะนำให้ทาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง (skin cares) ภายหลังจากทายาโคลไตรมาโซล (clotrimazole) Keywords: clotrimazole, skin cares, โคลไตรมาโซล, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง
Reference:
1. Benson HAE, Watkinson AC, editors. Transdermal and topical drug delivery principles and practice. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.; 2012.
2. Aulton ME, Taylor KMG, editors. Aulton’s pharmaceutics: the design and manufacture of medicines. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2013.
3. N’Da DD. Prodrug strategies for enhancing the percutaneous absorption of drugs. Molecules 2014;19:20780-807.
ผิวหนังและเครื่องสำอาง ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020