หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สามารถใช้ยา amlodipine ร่วมกับยา nifedipine ได้หรือไม่

ถามโดย น้ำขิง เผยแพร่ตั้งแต่ 05/06/2017-11:04:23 -- 7,098 views
 

คำตอบ

Amlodipine และ nifedipine เป็นยาต้านแคลเซียม (calcium antagonists, calcium channel blockers) ชนิด dihydropyridine derivatives ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อหลอดเลือดมากกว่ากล้ามเนื้อหัวใจ ยาทั้งสองมีข้อบ่งใช้หลักในการลดระดับความดันโลหิต จากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ amlodipine ร่วมกับ nifedipine ไม่พบการศึกษาหรือข้อบ่งใช้ที่ให้ยาร่วมกัน การที่ยาทั้งสองมีกลไกการออกฤทธิ์และอาการไม่พึงประสงค์ที่คล้ายกัน ซึ่งหากมีการใช้ร่วมกันอาจเสริมฤทธิ์ส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากขึ้นได้ เช่น ความดันโลหิตต่ำ ปลายเท้าบวม ใจสั่น จึงไม่ควรใช้ amlodipine และ nifedipine ร่วมกัน Keywords: amlodipine, nifedipine, ยาลดความดันโลหิต, ยาต้านแคลเซียม

Reference:
1. MICROMEDEX®. Nifedipine. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
2. MICROMEDEX®. Amlodipine. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
3. Medscape. Combination calcium channel blocker therapy in the treatment of hypertension. Available from: http://www.medscape.com/viewarticle/407732_3

Keywords:
-

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้