หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่1สิงหาประจำเดือนมา วันที่17 มีเพศสัมพันธ์แล้วถุงยางแตก จึงกินยาคุมฉุกเฉิน พอวันที่ 24 ก็มีเลือดออกเหมือนประจำเดือน มีประมาณ 3-4วัน แล้ววันที่30 ก็มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน วันนี้วันที่18 กันยา แล้ว ยังไม่มีประจำเดือน มีโอกาสท้องไหมคะ

ถามโดย พราว เผยแพร่ตั้งแต่ 18/09/2014-14:55:55 -- 12,948 views
 

คำตอบ

ยาคุมฉุกเฉินที่ใช้กันอยู่ (มีตัวยาสำคัญคือ levonorgestrel) ให้เริ่มรับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ ยาไม่ได้มีประสิทธิภาพที่จะครอบคลุมถึงการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งต่อๆ มา การรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินอาจทำให้มีเลือดออกกะปริบกะปรอยหรือเลือดออกผิดปกติซึ่งเกิดได้ในช่วงสัปดาห์หลังจากรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ประจำเดือนมักมาตรงเวลาหรืออาจคลาดเคลื่อนไปบ้างโดยมาเร็วหรือมาช้าไปราว 1 สัปดาห์ แม้ยาฉุกเฉินมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่ก็ไม่ได้มีผลป้องกันได้ 100% กรณีสงสัยเรื่องตั้งครรภ์แนะนำให้ทดสอบดูหากประจำเดือนคลาดเคลื่อนจากที่คาดการณ์ไว้เกินกว่า 1 สัปดาห์ Keywords: ยาคุมฉุกเฉิน, emergency contraceptive, pregnancy
Reference:
1. Thomin A, Keller V, Daraï E, Chabbert-Buffet N. Consequences of emergency contraceptives: the adverse effects. Expert Opin Drug Saf 2014;13:893-902.
2. http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/knowledgeinfo.php?id=54
ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020