หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กินยาคุมแอนนี่ลินแบบ28เม็ดมาปีนึงได้ เดือนนี้กินไปถึงประมานเม็ดที่12-13 ละได้กิรยาฆ่าเชื้อไปตอนเช้า ตอนบ่ายมีเพศสัมพันธ์และได้กินยาฆ่าเชื้อต่ออีกวันนึง 3วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์มีเลือดออกมาแบบกระปิปกระปรอย 5วัน แต่ไม่ได้หยุดกินยาคุม แบบนี้โอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์มั้ยค่ะ

ถามโดย โชษิตา เผยแพร่ตั้งแต่ 15/01/2014-08:18:17 -- 6,050 views
 

คำตอบ

เนื่องจากคุณได้รับประทานยาคุมกำเนิดอยู่ ซึ่งยาคุมกำเนิดมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้กับยาต้านจุลชีพ ในกลุ่มเพนนิซิลลิน เตตราไซคลิน หรือไรแฟมปิน การรับประทานยาต้านจุลชีพในขณะที่รับประทานยาคุมกำเนิดเป็นประจำอาจทำให้ระดับยาคุมกำเนิดในเลือดลดลง มีเลือดออกกะปริบกะปรอย และอาจรบกวนประสิทธิผลของยาคุมกำเนิด เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย ในระหว่างที่รับประทานยาต้านจุลชีพและช่วง 7 วันหลังจากรับประทานยาหมดแล้ว กรณีสงสัยเรื่องตั้งครรภ์ หากประจำเดือนคลาดเคลื่อนจากที่คาดการณ์ไว้เกินกว่า 1 สัปดาห์แนะนำให้ทดสอบการตั้งครรภ์ Keywords: antibiotic, drug interaction, oral contraceptive
Reference:
1. Brenner GM, Stevens CW. Drugs affecting fertility and reproduction. In: Brenner GM, Stevens CW, editors. Pharmacology, 2nd ed. Philadelphia: Elsevier, 2006.
2. Lee RC. Drug interactions and hormonal contraception. Trends Urol 2009; 14:23-6.
3. Dickinson BD, Altman RD, Nielsen NH, Sterling ML. Drug interactions between oral contraceptives and antibiotics. Obstet Gynecol 2001; 98:853-60.
4. Chrouso GP. The gonadal hormones & inhibitors. In: Katzung BG, Trevor A, Masters S, editors. Basic & Clinical pharmacology, 10th ed. Singapore: McGraw-Hill, 2007.
ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020