หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาทานวดแก้ปวดที่มี methyl salisylate ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้หรือไม่

ถามโดย วรภัทร เผยแพร่ตั้งแต่ 10/11/2013-08:38:20 -- 21,182 views
 

คำตอบ

Methyl salicylate เป็นยาใช้ภายนอกบรรเทาอาการปวด จากข้อมูลการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์พบว่า methyl salicylate/menthol (ตำรับยานวดแก้ปวดส่วนใหญ่จะใช้ menthol ร่วมด้วย) จัดอยู่ใน pregnancy category C ซึ่งหมายถึงยาที่มีศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วพบว่าทำให้ลูกในท้องเกิดวิกลรูปและทำให้การเจริญเติบโตของลูกในท้องผิดปกติได้ แต่การศึกษาในหญิงมีครรภ์ยังไม่เพียงพอและไม่มีการควบคุมที่ดี หรือการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและหญิงมีครรภ์ยังไม่เพียงพอและไม่มีการควบคุมที่ดี ดังนั้นการใช้ยาดังกล่าวในหญิงตั้งครรภ์ควรให้เมื่อจำเป็นจริงๆ และเปรียบเทียบแล้วประโยชน์จากการใช้ยามีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น Key word: methyl salicylate, pregnancy, ตั้งครรภ์

Reference:
1. Medscape Pharmacists [Internet]. New York: WebMD; c1994-2014. Pharmacists News; [Revised 2014 Jan 8;cited 2014 Jan 8]. Available from:http://reference.medscape.com/drug/arthritis-formula-bengay-bayer-muscle-and-joint-cream-methylsalicylate-menthol-topical-999364#6


Keywords:
-

กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้