หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดิฉันเป็นมะเร็งเต้านม หลังจากผ่าตัด หมอให้ทานยา Tamoxifen (Nolvadex 20 mg) นาน 5 ปี ซึ่งจะทานครบ 5 ปีในวันที่ 5 พย. นี้ แต่ยังเหลือยาอีก 15 เม็ด อยากเรียนถามว่าควรทานยาต่อจนหมดหรือไม่คะ

ถามโดย บุตรี เผยแพร่ตั้งแต่ 04/11/2013-08:36:26 -- 8,784 views
 

คำตอบ

Tamoxifen เป็นยาที่ใช้รักษามะเร็งเต้านม โดยทั่วไปแนะนำให้รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี แต่ในปี 2013 มีรายการการศึกษาประเภทวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ซึ่งผ่านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ รวบรวมการศึกษาที่มีการใช้ tamoxifen ในกรณีรักษามะเร็งเต้านมเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา tamoxifen เป็นระยะ 5 ปี กับกลุ่มที่ได้รับการขยายระยะเวลานานกว่า 5 ปี จำนวน 8 การศึกษา ผู้ป่วยรวมจำนวนทั้งสิ้น 29,138 ราย วัดผลเป็นการเสียชีวิตโดยรวม, การเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม และการกลับเป็นซ้ำ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับยานานกว่า 5 ปี ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตโดยรวม, การเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม และการกลับเป็นซ้ำ ได้มากกว่าผู้ที่ได้รับ 5 ปี ซึ่งจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับยานานกว่า 5 ปี มีข้อมูลไปในทางที่ค่อนข้างดีกว่า และจำนวนยาที่ผู้ถามต้องการรับประทานเพิ่มมีเพียงประมาณ 15 เม็ด ดังนั้นในกรณีนี้อาจจะสามารถทานยาต่อจนหมดได้ Key words: tamoxifen, breast cancer, duration, ทามอกซิเฟน, มะเร็งเต้านม, 5 ปี
Reference:
1. Petrelli F, Coinu A, Cabiddu M, Ghilardi M, Lonati V, Barni S. Five or more years of adjuvant endocrine therapy in breast cancer: a meta-analysis of published randomised trials. Breast Cancer Res Treat 2013; 140(2): 233-40.

ฮอร์โมน มะเร็ง

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020