หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

น้ำเกือกับน้ำกลั่นเหมือนกันไมแล้วน้ำเกลือสามารถนำไปผสมกัยวิตามินซีแล้วนำไปฉีดได้ไหมค่ะ

ถามโดย เอ เผยแพร่ตั้งแต่ 28/09/2013-14:05:39 -- 34,459 views
 

คำตอบ

น้ำกลั่น (distilled water) เป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการระเหยกลายเป็นไอโดยความร้อนแล้วควบแน่นกลับมาเป็นน้ำอีกครั้ง โดยเป็นกระบวนการที่ทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์ขึ้นและเป็นการกำจัดเชื้อโรค ส่วนน้ำเกลือ (saline solution) คือน้ำที่มีเกลือหรือ NaCl เป็นส่วนผสม ซึ่งความเข้มข้นของเกลือที่ผสมก็มีความแตกต่างกัน ในทางการแพทย์มักใช้ที่ความเข้มข้น 0.9% หรือ 0.45% การเตรียมยาฉีดหรือสารละลายในการฉีดเข้าทางหลอดเลือดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการที่ต้องทำให้เกิดความสะอาดและบริสุทธิ์สูงมาก ปราศจากเชื้อ ปราศจากไพโรเจน มีความใส ความเป็นกรดด่าง และความคงตัว และต้องมีการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี เพราะการฉีดเข้าทางหลอดเลือดแม้สิ่งแปลกปลอมเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นการใช้น้ำกลั่นหรือน้ำเกลือซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดหรือผสมยาฉีดจึงไม่สามารถทำได้ ส่วน vitamin C รูปแบบฉีด เข้าได้กับตัวทำละลายหลายชนิด เช่น sodium chloride 0.9% (NSS), sodium chloride 0.45% (1/2NS) หรือ 5% dextrose in water (D5W) ซึ่งตัวทำละลายทุกชนิดต้องผ่านกระบวนการเตรียมและควบคุมคุณภาพมาแล้ว ส่วนการฉีดยาควรทำโดยผู้ที่ผ่านการเรียนและได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น Key words: distilled water, saline solution, vitamin C, น้ำกลั่น, น้ำเกลือ, วิตามินซี

Reference:
1. MICROMEDEX 2.0® [Database on the internet]: Truven health analytics; 2013. mobileMicromedex®. IV compatibility result. Ascorbic acid :[cited 2013 Oct 2]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com

Keywords:
-

วิตามินและอาหารเสริม อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้