หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาอมิยู แก้โรคอะไร


รหัสคำถาม: 4066 ถามโดย: สมพร เสียงเพราะ (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 27/09/2013-18:55:54 -- อ่านแล้ว 15349 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร คลังข้อมูลยา

Amiyu® เป็นชื่อทางการค้าของยาผงที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน ได้แก่ L-lysine HCl 291 mg, L-methionine 320.3 mg, L-isoleucine 203.9 mg, L-leucine 320.3 mg, L-phenylalanine 320.3 mg, L-threonine 145.7 mg, L-tryptophan 72.9 mg, L-valine 233 mg และ L-histidine HCl 216.2 mg มีข้อบ่งใช้สำหรับเสริมกรดอะมิโนในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตล้มเหลว

Keywords: Amiyu, amino acid, indication, กรดอะมิโน, ข้อบ่งใช้

อ้างอิงจาก:
Amiyu® เป็นชื่อทางการค้าของยาผงที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน ได้แก่ L-lysine HCl 291 mg, L-methionine 320.3 mg, L-isoleucine 203.9 mg, L-leucine 320.3 mg, L-phenylalanine 320.3 mg, L-threonine 145.7 mg, L-tryptophan 72.9 mg, L-valine 233 mg และ L-histidine HCl 216.2 mg มีข้อบ่งใช้สำหรับเสริมกรดอะมิโนในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตล้มเหลว
Keywords: Amiyu, amino acid, indication, กรดอะมิโน, ข้อบ่งใช้


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล