หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อมิยู แก้โรคอะไร

ถามโดย สมพร เสียงเพราะ เผยแพร่ตั้งแต่ 27/09/2013-18:55:54 -- 17,199 views
 

คำตอบ

Amiyu® เป็นชื่อทางการค้าของยาผงที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน ได้แก่ L-lysine HCl 291 mg, L-methionine 320.3 mg, L-isoleucine 203.9 mg, L-leucine 320.3 mg, L-phenylalanine 320.3 mg, L-threonine 145.7 mg, L-tryptophan 72.9 mg, L-valine 233 mg และ L-histidine HCl 216.2 mg มีข้อบ่งใช้สำหรับเสริมกรดอะมิโนในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตล้มเหลว Keywords: Amiyu, amino acid, indication, กรดอะมิโน, ข้อบ่งใช้
Reference:
Amiyu® เป็นชื่อทางการค้าของยาผงที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน ได้แก่ L-lysine HCl 291 mg, L-methionine 320.3 mg, L-isoleucine 203.9 mg, L-leucine 320.3 mg, L-phenylalanine 320.3 mg, L-threonine 145.7 mg, L-tryptophan 72.9 mg, L-valine 233 mg และ L-histidine HCl 216.2 mg มีข้อบ่งใช้สำหรับเสริมกรดอะมิโนในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตล้มเหลว
Keywords: Amiyu, amino acid, indication, กรดอะมิโน, ข้อบ่งใช้
วิตามินและอาหารเสริม ทางเดินปัสสาวะ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020