หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากถามว่า มีแนวโน้มที่จะใช้ยา Isosorbide dinitrat ในอนาคตไหมคะ

ถามโดย poppy เผยแพร่ตั้งแต่ 18/08/2013-22:52:41 -- 1,975 views
 

คำตอบ

ปัจจุบันยา isosorbide dinitrate เป็นยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และยังเป็นรายการยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2556 isosorbide dinitrate เป็นยากลุ่ม nitrate ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นยาอมใต้ลิ้นใช้เพื่อป้องกันอาการปวดเค้นหน้าอกหรือใช้สำหรับอาการปวดเค้นหน้าอกเฉียบพลัน หรือรูปแบบที่เป็นเม็ดยาธรรมดาซึ่งใช้รักษาอาการปวดเค้นหน้าอกจากภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนในอนาคตหากมีการผลิตยาที่มีคุณสมบัติดีกว่าก็อาจมีการเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดใหม่แทนได้ Key words: isosorbide dinitrate

Reference:
1. http://www.nlem.in.th/

Keywords:
-

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020